วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 2 (กัณฑ์ที่ 2(1.1))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือช่องที่ 2 (บริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 2) ภาพเขียนในช่องนี้เขียนเล่าเรื่องในกัณฑ์ที่ 2 ยาจุนกัณฑ์ กล่าวคือ เมื่อครั้นสุริยคาธมีอายุได้ 12 ขวบ ส่วนจันทคาธอายุได้ 5 ขวบ เป็นช่วงที่ชาวเมืองจัมปากนคร ลำบาก แร้นแค้น ต่างพากันอดอยาก บ้างก็ล้มตายไป กระนั้นบิดามารดาของสุริยคาธและจันทคาธ ก็ประทังชีพด้วยการเข้าป่าหาเผือกมันและผลไม้ต่างๆมาเลี้ยงลูกทั้งสอง ครั้นเมื่อนานวันเผือกมันและผลไม้ก็หายากขึ้น บางครั้งก็ได้ บางครั้งก็ไม่ได้  จึงเป็นเหตุให้สุริยคาธและจันทคาธต้องไปขออาหารจากชาวบ้านเพื่อประทังชีวิตอยู่บ่อยครั้ง มาวันหนึ่งสุริยคาธพาน้องชายไปเที่ยวเล่นน้ำ จับปูได้ 4 ตัว เมื่อกลับมาถึงบ้าน จึงได้เผาให้น้องกินตัวหนึ่ง และด้วยความหิวของจันทคาธจึงกินหมดทั้ง 4 ตัว เมื่อบิดาและมารดากลับมาถึงบ้าน แลเห็นซากปูจึงต่อว่าด่าทอสุริยคาธและจันทคาธที่ไม่เก็บปูไว้ให้ตน จึงพากันไล่สุริยคาธและจันทคาธออกไปจากบ้านไป 

ภาพเขียนจิตรกรรมในช่องนี้ค่อนข้างเลือนลางไปมาก จึงจับใจความของเรื่องราวที่เขียนได้เพียงบางส่วน โดยภาพเขียนในช่องนี้น่าจะเริ่มเขียนเล่าเรื่องในมุมซ้ายด้านล่างบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 2 เขียนเล่าเรื่องในตอนที่สุริยคาธและจันทคาธนำไม้มาเขี่ยไปที่รูปู บริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับไว้ว่า “จิ๊ปู” 

ถัดมาเรื่องราวเขียนกลับไปบริเวณด้านบน เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนที่บิดามารดาของสุริยคาธและจันทคาธขณะเดินกลับมายังเรือน บริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับไว้ว่า “กาน” 

ถัดมาบริเวณกลางภาพเขียนภาพบ้านของครอบครัวสุริยคาธและจันทคาธ มีลักษณะเป็นเรือนกาแลยกพื้น ในเรือนเขียนภาพบิดามารดาของสุริยคาธและจันทคาธ ลักษณะกำลังต่อว่าสุริยคาธและจันทคาธ ที่นั่งอยู่หน้าเรือน ครั้นกินปูเสียหมด โดยไม่แบ่งไว้ให้ตน จึงพากันขับไล่สุริยคาธและจันทคาธให้ออกจากเรือนไป 

ถัดมาเป็นภาพเขียนบริเวณด้านขวา เขียนภาพเหตุการณ์ในตอนที่สุริยคาธแบกจันทคาธขึ้นหลังออกเรือนภายหลังจากบิดามารดาของตนไล่ให้ออกไปจากเรือน บริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “สุริยคาธเจ้านอน…แล” 

และภาพเขียนบริเวณด้านบน เขียนภาพของสุริยคาธและจันทคาธ ภายหลังจากถูกขับไล่ให้ออกจากเรือนไป จึงพากันไปอาศัยนอนที่นอกเรือนของชาวบ้าน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000