วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 1 (กัณฑ์ที่ 1(1.3))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านบน (เหนือหน้าต่าง) เขียนเรื่องราวที่เกิดบริเวณฝั่งขวาของปราสาทพระเจ้าพันธุมวดี เขียนภาพพระเจ้าพันธุมวดี นอนประทับอยู่ในปราสาท พระอิริยาบถทรงมีพระทัยกลัดกลุ้ม เบื้องหน้ามีเหล่าอมาตย์น้อยใหญ่ และเหล่าหญิงชาวเมือง ที่มีบุตรแต่ไร้สามีเข้าเฝ้า เพื่อไต่สวนถึงอาเพศ ภัยที่เกิดขึ้นกับอานาประชาราษฏร อันเนื่องมาจากการผิดศีลธรรม ของเหล่าหญิงสาวในเมือง ที่ต่างพากันตั้งครรภ์โดยไร้สามี ทำให้เทวดาอารักษ์พากันละทิ้งบ้านเมืองไปเสียหมด ครั้นนั้นพระเจ้าพันธุมวดีทรงรับสั่งชี้โทษหญิงเหล่านั้น

พระเจ้าพันธุมวดีทรงเครื่องแบบกษัตริย์สวมกระบังหน้ามีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกล้า และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลาคือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้งมีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง นุ่งโจงทับ ปัจจุบันยังหมายถึงกางเกงด้วย ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสนับเพลา ไม่สวมฉลองพระบาท ประทับนอนอยู่บนสลีหรือที่นอนสีดำข้างแดงที่เป็นรูปแบบของชาวไทลื้อ 

ส่วนเหล่าอมาตย์สวมเสื้อแขนยาวคอตั้งสีเรียบ มีทั้งสีขาวและสีคราม น่าจะรับอิทธิพลมาจากกรุงเทพ นุ่งผ้ามีลวดลาย หรือ ผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า นิยมสักลวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทลื้อและไทยวนในแถบนี้ และไว้ผมทรงมหาดไทย 

ส่วนเหล่าหญิงสาว สวมใส่เสื้อสีเข้มไว้ผมยาวโดยทำผมมวยแบบต่างๆไว้กลางศีรษะ มีทั้งแบบ “ตั้งเกล้า” และ “วิดว้อง” 

บริเวณด้านหน้ามีเครื่องกระเบื้องลายครามของจีน ลวดลายมังกร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels