วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 1 (กัณฑ์ที่ 1(1.4))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังบริเวณด้านซ้ายมือของปราสาท ซึ่งน่าจะเป็นนางเหมรังษีลักษณะกำลังยื่นกระดาษ หรือทองพันลิ่ม แก่พระมเหษีของพระเจ้าพันธุมวดี เพื่อขอไถ่โทษให้กับหญิงชาวเมืองที่ตั้งครรภ์โดยไม่มีสามี 

การแต่งกายพระมเหษีของพระเจ้าพันธุมวดี คือ เปลือยอกแต่มีผ้าแถบมาคล้องไหล่ห้อยชายไปด้านหลัง ส่วนล่างนุ่งผ้าซิ่นซึ่งภาพเขียนเลือนรางไม่สามารถระบุประเภทของผ้าซิ่นได้ 

ส่วนนางเหมรังสีนุ่ง “ซิ่นป้อง” คือ ผ้าซิ่นแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งของเมืองน่าน คือ เป็นซิ่นที่มีลายในแนวขวางลำตัว มีรูปแบบโครงสร้างคล้ายกับ “ซิ่นต๋า” ของหญิงชาวไทยวนในล้านนา ซึ่งซิ่นป้องจะมีการตกแต่งผ้าซิ่นในเส้นลายขวางลำตัว ที่ค่อนข้างหลากหลาย สามารถพบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น นับเป็นผ้าซิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างหนึ่งของเมืองน่าน ส่วนบนศรีษะไว้ผมยาวมุ่นมวยที่เรียกว่า “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะ

บนปราสาทมีการประดับด้วยโคมแก้วของต่างประเทศไว้อย่างสวยงาม

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading