วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 1 (กัณฑ์ที่ 1(1.4))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านซ้ายมือของปราสาท เขียนภาพนางเหมรังษี ขณะกำลังยื่นกระดาษ หรือทองพันลิ่ม แก่พระมเหษีของพระเจ้าพันธุมวดี เพื่อขอไถ่โทษเหล่าหญิงชาวเมือง ที่ตั้งครรภ์โดยไร้ซึ่งสามี พระมเหษีและนางเหมรังษี แต่งกายแบบหญิงในล้านนา คือเปลือยอก มีผ้าแถบมาคล้องไหล่ห้อยชายไปด้านหลัง นางเหมรังสีนุ่งผ้าซิ่น ที่เรียกว่า  “ซิ่นป้อง” เป็นผ้าซิ่นที่พบได้ในเมืองน่านเท่านั้น และไว้ผมยาวและมุ่นมวยผมที่เรียกว่า “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะ บริเวณปราสาทของพระเจ้าพันธุมวดีประดับด้วยโคมแก้วที่มาจากต่างประเทศ เป็นต้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000