วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 7(กัณฑ์ที่ 4 ตอนต้น(1.10))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณด้านล่างสุดของผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 5 และ 6 เป็นจิตรกรรมที่เขียนคั่นระหว่างจิตรกรรมกัณฑ์ที่ 4 ภริยลภนกัณฑ์ ซึ่งภาพเขียนบริเวณด้านบน และด้านล่างเขียนเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ โดยเขียนภาพกวางลักษณะกำลังวิ่งอยู่ในป่ามาใช้เป็นตัวแบ่ง เพื่อให้เห็นเรื่องราวแยกกันได้ชัดเจน 

ภาพบริเวณด้านล่างเขียนภาพกองเรือ สันนิฐานว่าน่าจะเป็นกองเรือของนายสำเภาชื่อโคษฐะ ที่พาจันทคาธเดินทางไปเมืองเมืองอินทปัตถ์ เพื่อไปรักษาพระนางเทวธิสังกา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels