วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 4 (กัณฑ์ที่ 3(1.1))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือช่องที่ 4ภาพเขียนฝาผนังทิศเหนือ ช่างเขียน เขียนภาพเล่าเรื่องข้ามมาเขียนบริเวณด้านบนเหนือหน้าต่างช่องที่ 3 (นับจากด้านในสุดฝาผนัง) ระหว่างหน้าต่างช่องที่ 3 กับประตูทางออก และเหนือประตูทางออกวิหารด้านทิศใต้

ภาพเขียนเริ่มที่เหนือหน้าต่างช่องที่ 3 เขียนภาพจิตรกรรมในกัณฑ์ที่ 3 วนจรณกัณฑ์ เขียนเล่าเรื่องในตอนที่สุริยคาธและจันทคาธ ถูกบิดามารดาขับไล่ออกจากเรือนไป กุมารทั้งสองร่อนเร่ไปอย่างไร้จุดหมาย ครั้นนั้นพระอินทร์และพระวิษณุกรรมจำแลงกายลงมาเป็นงูและพังพอน ต่อสู้กันจนสิ้นชีพ แต่ก็สามารถฟื้นคืนได้จากการได้กินเปลือกไม้วิเศษ สองกุมารจึงได้พบยาวิเศษแต่นั้น กาลต่อมาสองกุมารไปพบอีกาตัวหนึ่ง ตกลงมาตาย เนื่องจากไปถ่ายมูล (อุจจาระ) ใส่พระเถระตนหนึ่ง ขณะนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไทร ผลของอกุศลกรรมนี้จึงทำให้อีกาตนนั้นตกลงมาตาย เมื่อสองกุมารเห็นดังนั้น จึงเข้าช่วยด้วยการเคี้ยวเปลือกไม้วิเศษใส่ปากอีกา ด้วยฤทธิ์ของเปลือกไม้อันเป็นยาวิเศษจึงทำให้อีกาตัวนั้นฟื้นคืน และสำนึกในบุญคุณของสองกุมารยิ่ง อีกาจึงกล่าวว่า “ข้าแต่กุมาร ข้าพเจ้าได้ชีวิตคืนมาเพราะท่าน ต่อไปข้าพเจ้าจักตามรับใช้เป็นทาสของท่าน ท่านต้องการจักทำสิ่งใดขอจงบอกแก่ข้าพเจ้า” เมื่อสองกุมารได้ฟังดังนั้นจึงเอ่ยไปว่า “ดูกรพ่อ พวกเราเป็นคนหลงทางไม่มีอาหารจะรับประทาน ท่านจงหาผลไม้ให้พวกเรา” เมื่ออีการับได้ยินดังนั้นจึงเอ่ยว่า “ได้” แล้วบินเข้าไปในป่า หาผลไม้มาให้สองกุมารทุกวัน 

ครั้นเวลาล่วงมา ประหนึ่งว่าความคิดของอีกาตัวนั้นเริ่มเปลี่ยน ด้วยมิอยากรับใช้สองกุมารแล้ว วันหนึ่งอีกาบังเอิญได้ยินยักษ์ว่าจะจับมนุษย์มากินเนื้อ จึงออกอุบายล่อยักษ์ให้มาจับสองกุมาร ครั้นยักษ์จับสองกุมารมาได้ จึงนำกลับไปยังเรือนของตน โดยความเดิมก่อนหน้านั้นยักษ์สองสามีภรรยาอาศัยแถบนี้ ต่อมาผู้เป็นภรรยาเสียชีวิตไป 

ครั้นเมื่อสองกุมารถูกพามายังเรือน เห็นนางยักษ์นอนสิ้นชีพอยู่ จึงอาสาเข้าช่วย ด้วยการเคี้ยวเปลือกไม้วิเศษใส่ปากนางยักษ์ ฤทธิ์ของเปลือกไม้วิเศษ บันดาลให้นางยักษ์ฟื้นจากความตาย ครั้นเมื่อนางยักษ์ฟื้น จึงเกิดความรักใคร่เอ็นดู จึงขอเลี้ยงดูสองกุมาร ดังบุตรผู้ให้กำเนิด

ครั้นมียักษ์ตนหนึ่งมาพบ อ้อนวอนนางยักษ์ขอสองกุมารเพื่อนำไปกิน แต่ยักษ์สองสามีภรรยาไม่ยอม สองกุมารนี้ถือผู้มีบุญคุณแก่ตน ยักษ์ตนนั้นจึงย้อนถามยักษ์สองสามีภรรยาว่า “เมื่อวานนี้ท่านได้บอกว่า จักเลี้ยงคณะยักษ์ด้วยเนื้อมนุษย์มิใช่หรือ” ยักษ์ผู้เป็นสามีจึงตอบไปว่า “จริง เราเพียงต้องการให้ช่วยเผาศพภรรยาของเรา แต่บัดนี้ภรรยาของเราได้ชีวิตคืนมาแล้ว เราไม่ยอมให้ท่านกินสองกุมารนี้เป็นอันขาด”  ว่าแล้วยักษ์ทั้งสองก็เข้าต่อสู้กัน 

ครั้นนั้นมีเสนายักษ์ตนหนึ่ง ของท้าวเวสสุวรรณ ยักษ์ตนนี้เป็นผู้มีอานุภาพและมีฤทธิ์มาก เดินทางมาเพื่อตรวจดูเหตุการณ์ของโลก จึงสดับคำอธิษฐานของนางยักษ์ และเดินทางมาถึงเรือนของยักษ์สองสามีภรรยา แลเห็นพวกยักษ์กำลังต่อสู้กัน จึงเข้ามาห้าม ด้วยเสนายักษืผู้นั้นเป็นผู้มีกุศลธรรม จึงตัดสินให้ปล่อยสองกุมารไป เพราะเป็นผู้มีบุญคุณต่อนางยักษ์ ให้ฟื้นจากความตาย ยักษ์สองสามีภรรยาจึงรีบพาสองกุมารไปปล่อยไว้ใกล้เมืองกาสีในเวลาต่อมา

มายังเรือนของยักษ์สามีภรรยา ตามคำอธิษฐานของนางยักษ์ ยักษ์เสนาบดีตนนี้เป็นผู้มีอานุภาพและมีฤทธิ์มาก

ได้มาถึงที่นั้น เพื่อตรวจดูเหตุการณ์ของโลก ได้เห็นพวกยักษ์กำลังต่อสู้กันและได้ตัดสินให้ปล่อยสองกุมารไปเพราะมีบุญคุณที่ทำให้นางยักษ์ฟื้นขึ้นมา ยักษ์สามีและภรรยาจึงรีบพาสองกุมารไปปล่อยไว้ใกล้เมืองกาสี

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000