วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 4 (กัณฑ์ที่ 3(1.2))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนสุริยคาธและจันทคาธ ภายหลังจากถูกบิดามารดาขับไล่ออกจากเรือนไป สองกุมารพากันร่อนเร่ไปอย่างไร้จุดหมาย ครั้นนั้นพระอินทร์และพระวิษณุกรรมจำแลงกายลงมาเป็นงูและพังพอน ต่อสู้กันจนสิ้นชีพ แต่ก็สามารถฟื้นคืนได้จากการได้กินเปลือกไม้วิเศษ สองกุมารจึงได้พบยาวิเศษแต่นั้นบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “จันทคาธหลง” และ “กัดเอายา” 

สุริยคาธและจันทตาธแต่งกายแบบชายชาวล้านนาทั่วไป คือ เปลือยอกสุริยคาธมีผ้ามาคล้องคอ ห้อยชายไปด้านหลัง นุ่งผ้าผืนเดียวสีเรียบที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000