วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 5(กัณฑ์ที่ 4 ตอนกลางและตอนท้าย)1.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณเหนือประตูทางเข้าของฝาผนังด้านทิศเหนือ ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ด้านล่าง อ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคราทยิงรูปช้าง ฟ้าผ่ารับเอา…” แปลได้ว่า “เจ้าจันทคราทยิงรูปช้าง ฟ้าก็ผ่ารับ” ในภาพเขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนที่เจ้าจันทคาธแผลงลูกศร แต่เหตุการณ์ในภาพนี้ไม่มีปรากฎในชาดกของกัณฑ์ที่ 4 ภริยลภนกัณฑ์ ในส่วนใดเลย อีกทั้งการแต่งกายของชายทั้งสองนั้น ก็ดูเป็นหนุ่มมากกว่าสุริยคาธและจันทคาธที่ปรากฎในด้านบน จึงมิสามารถอธิบายความในภาพจิตรกรรมส่วนนี้ได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading