วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 5(กัณฑ์ที่ 4 ตอนกลางและตอนท้าย)1.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมภาพเต็มของจิตรกรรมในช่องที่ 5 ระหว่างประตูทางออกกับหน้าต่างช่องที่ 4 เขียนภาพปราสาทของพระญาธรรมสุชาต ในเมืองกาสี โดยภาพเขียนแบ่งเป็นหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนปราสาทในเมืองกาสี 

ภาพเขียนบริเวณฝั่งขวามือของปราสาท เป็นเหตุการณ์ที่สุริยคาธมาเข้าเฝ้าพระญาธรรมสุชาต ว่าตนสามารถรักษาพระธิดาให้ฟื้นคืนชีวิตได้ ครั้นก่อนหน้านั้นอุกัษฐะเศรษฐีได้เข้ากราบทูลพระญาธรรมสุชาตถึงบุรุษผู้มีบุญสามารถรักษาพระราชธิดาให้ฟื้นคืนจากความตายได้ ครั้นพระราชาสดับเช่นนั้น ก็โสมนัสยิ่ง จึงตรัสว่า “ถ้าบุตรของท่านเศรษฐีสามารถเยียวยาธิดาของเราได้ เราจักยกราชสมบัติให้” 

ส่วนภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายมือด้านหน้าของปราสาท เป็นตอนที่สุริยคาธใช้ทิพยโอสถรักษาพระนางสุชาตดึงสาให้ฟื้นคืนจากความตาย ครั้นนั้นสุริยคาธได้ขอให้พระญาธรรมสุชาต จัดพนักงานเบ็ญจางคดนตรี เเละให้กั้นพระวิสูตรพระศพของพระราชธิดา เเละในเวลาข้าพระพุทธเจ้ากรอกพระโอสถ ข้าพระพุทธเจ้าจะเคาะกระดานให้อาณัติสัญญาณ แล้วให้เจ้าพนักงานประโคมดนตรีขึ้น สุริยคาธจึงป้อนทิพยโอสถไป 3 รอบ ด้วยฤทธิ์อันวิเศษของทิพยโอสถจึงทำให้พระนางสุชาตดึงสาฟื้นคืนจากความตาย นำมาซึ่งความปิติยินดีแก่พระราชาเเละเหล่าบริพารทั้งหลายที่เข้าเฝ้าในครั้งนั้น 

ภาพเขียนปราสาทในภาพมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกับวัดในล้านนาในยุค ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพมาผสมผสานกับรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา โดยบริเวณกลางหลังคาเป็นทรงสูงสามชั้น มียอดแหลมดูคล้ายยอดปราสาท ส่วนด้านข้างทั้งสองฝั่งเป็นอาคารทรงโถงมีพระวิสูตรกางกั้น มุงด้วยกระเบื้องสี แต่ช่อฟ้าเป็นแบบหัวนาคแบบทางกรุงเทพ ด้านข้างฝั่งซ้ายมีหอกลองสูงสามชั้น ด้านบนปักเสาสองเสา ส่วนเสาทางด้านขวาปักธง ที่ดูเเล้วคล้ายคลึงกับธงของฝรั่งเศส ส่วนเสาทางด้านซ้ายดูคล้ายโคมสีแดงของจีน ซึ่งมักใช้ในโอกาสที่มีการเฉลิมฉลองในงานสำคัญ เป็นต้น

ส่วนภาพเขียนบริเวณมุมล่างซ้ายด้านนอกกำแพงเมือง เขียนภาพจิตรกรรมตอนท้ายของกัณฑ์ที่ 4 ภริยลภนกัณฑ์ เป็นภาพตอนที่สุริยคาธและจันทคาธจะไปลงเรือเพื่อไปเยี่ยมบิดาเเละมารดาที่เมืองจัมปากนคร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels