วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 5(กัณฑ์ที่ 4 ตอนกลางและตอนท้าย)1.7

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณด้านซ้ายของปราสาท เขียนเรื่องราวในที่สุริยคาธใช้ทิพยโอสถรักษาพระนางสุชาตดึงสาให้ฟื้นคืนจากความตาย ครั้นนั้นสุริยคาธได้ขอให้พระญาธรรมสุชาต จัดพนักงานเบ็ญจางคดนตรี เเละให้กั้นพระวิสูตรพระศพของพระราชธิดา เเละในเวลาข้าพระพุทธเจ้ากรอกพระโอสถ ข้าพระพุทธเจ้าจะเคาะกระดานให้อาณัติสัญญาณ แล้วให้เจ้าพนักงานประโคมดนตรีขึ้น สุริยคาธจึงป้อนทิพยโอสถไป 3 รอบ ด้วยฤทธิ์อันวิเศษของทิพยโอสถจึงทำให้พระนางสุชาตดึงสาฟื้นคืนจากความตาย นำมาซึ่งความปิติยินดีแก่พระราชาเเละเหล่าบริพารทั้งหลายที่เข้าเฝ้าในครั้งนั้น 

ภาพเขียนพระญาธรรมสุชาตประทับนอนอยู่ฝั่งซ้าย ขณะทอดพระเนตรสุริยคาธประกอบพิธีบนลานหน้าปราสาท บริเวณด้านข้างมีวงมโหรีขนาดใหญ่กำลังบรรเลงอยู่ตามคำร้องขอของสุริยคาธ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels