วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 4 (กัณฑ์ที่ 3(1.5))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมระหว่างหน้าต่างช่องที่ 3 กับประตูทางออกวิหาร 

เขียนภาพอีกาเเละยักษ์ โดยเรื่องราวในตอนนี้มีอยู่ว่า ครั้นเมื่อสองกุมารได้ชุบชีวิตอีกาให้ฟื้นจากความตาย อีกาจึงสำนึกในบุญคุณที่สองกุมารได้ช่วยเหลือตนไว้ จึงรับใช้คอยหาอาหารมีให้สองกุมาร ครั้ยนานวันเข้าอีกาเริ่มเบื่อหน่ายเเละไม่อยากรับใช้สองกุมารอีกต่อไป ครั้นบังเอิญไปได้ยินยักษ์คุยกันว่าจะจับมนุษย์มากินเนื้อ จึงคิดอุบายล่อให้ยักษ์มาจับสองกุมารกิน  เมื่อคิดได้ดังนั้นก็บินลงไปคาบเอาเนื้อที่ยักษ์ตากไว้ เเล้วบินไปที่อยู่ของสองกุมาร เมื่อยักษ์เห็นดังนั้นจึงไล่ติดตามไปกระทั่งถึงที่สองกุมารพักอยู่ ยักษ์จึงขว้างไม้ฆ้อนถูกใส่อีกาจนตาย ด้วยอกุศลกรรมนี้ทำให้อีกาตายตกไปเกิดในอเวจีนรก 

ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “กามาลักเอาชิ้นญักไล่ขว้างตายตกหนี้แล” แปลได้ความว่า “อีกามาขโมยเนื้อที่ยักษ์วางไว้ จนโดนยักษ์ขว้างกาด้วยไม้ฆ้อน กาตายแล้วไปเกิดในอเวจีนรก” 

ยักษ์ในภาพแต่งกายด้วยเครื่องเเต่งกายที่รับอิทธิพลจากทางภาคกลางได้ชัดเจน คือ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือ เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนกสวมเสื้อแขนยาว นุ่งสนับเพลา คือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้งมีผ้าห้อยหน้า หรือ ชายไหวระหว่างชายแครงนุ่งโจงทับ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels