วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 4 (กัณฑ์ที่ 3(1.3))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณบนสุดเหนือหน้าต่างช่องที่ 3 

เขียนภาพเรื่องราวในตอนที่อีกาตัวหนึ่งถ่ายมูล (อุจจาระ) ใส่ภิกษุณีรูปหนึ่ง ขณะนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไทร ผลของอกุศลกรรมนี้จึงทำให้อีกาตนนั้นตกลงมาตาย เมื่อสองกุมารเห็นดังนั้นจึงเข้าช่วยด้วยการเคี้ยวเปลือกไม้วิเศษใส่ปากอีกา ด้วยฤทธิ์ของเปลือกไม้อันเป็นยาวิเศษจึงทำให้อีกาตัวนั้นฟื้นคืน และสำนึกในบุญคุณของสองกุมารยิ่ง อีกาจึงกล่าวว่า “ข้าแต่กุมาร ข้าพเจ้าได้ชีวิตคืนมาเพราะท่าน ต่อไปข้าพเจ้าจักตามรับใช้เป็นทาสของท่าน ท่านต้องการจักทำสิ่งใดขอจงบอกแก่ข้าพเจ้า” เมื่อสองกุมารได้ฟังดังนั้นจึงเอ่ยไปว่า “ดูกรพ่อ พวกเราเป็นคนหลงทางไม่มีอาหารจะรับประทาน ท่านจงหาผลไม้ให้พวกเรา” เมื่ออีการับได้ยินดังนั้นจึงเอ่ยว่า “ได้” แล้วบินเข้าไปในป่า หาผลไม้มาให้สองกุมารทุกวัน 

บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “กาตาย”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels