วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 2 (กัณฑ์ที่ 2(1.3))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณเรือนสุริยคาธและจันทคาธ

ภาพเขียนด้านบนเขียนเรื่องราวในตอนที่บิดาเเละมารของกุมารขณะเดินทางกลับมายังเรือน บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้ อ่านได้ความว่า “กาน” แปลได้ว่า “ไม้คาน” เมื่อกลับมาถึงเรือนพบว่าทั้งสองกุมารหาปูได้และพากันกินจนหมด  ตนจึงเกิดโธสะไล่ตีสองกุมาร เเล้วขับไล่สองกุมารออกจากเรือนไป 

ภาพเขียนเรือนที่พักอาศัยในภาพมีลักษณะเป็นเรือนกาแลที่นิยมปลูกกันในล้านนา

ชายผู้เป็นบิดาในภาพเเต่งกายแบบที่นิยมกันของชายทั่วไปในล้านนาเมื่อออกไปทำไร่ทำนา คือ เปลือยอกนุ่งผ้าผืนเดียว ผ้ามีสีเรียบเรียกว่า “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน มีผ้าแถบสีขาวพาดที่บ่า เรียกว่า “ผ้าเช็ด” ในภาษาล้านนา ซึ่งเป็นผ้าเอนกประสงค์ที่ไว้ใช้ในเวลาต่างๆ เช่นไว้ใช้ซับเหงื่อ หรือ ไว้หนุนนอนเวลาพักกลางวัน เเละไว้ผมสั้น คาดผ้า หรือ เคียนผ้าแถบสีแดงที่ศีรษะเพื่อกันแดด ส่วนหญิงผู้เป็นมารดาแต่งกายแบบหญิงทั่วไปในล้านนาเมื่อออกไปทำไร่ทำนา คือ เปลือยอกนุ่งซิ่น (ไม่ทราบชนิดของผ้าซิ่นเนื่องจากจิตรกรรมลบเลือนไปมาก) ไว้ผมยาวโดยมุ่นมวยไว้กลางศีรษะ กำลังหาบไม้คานแบกตะกร้าไว้ใส่ของ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels