วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 2 (กัณฑ์ที่ 2(1.5))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนสุริยคาธและจันทคาธ ภายหลังที่บิดาเเละมารดาขับไล่ให้จากเรือน  ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “สุริยคาธเจ้านอน…ไปแล” แปลได้ว่า “สุริยคาธไปนอน…ที่นอกเรือนของชาวบ้าน” ถัดมาเป็นภาพเขียนชายเเละหญิงผู้เป็นบิดาเเละมารดาของสองกุมาร ขณะกำลังขับไล่ของกุมารให้ออกไปจากเรือน 

ส่วนภาพเขียนมุมล่างขวา เขียนภาพสุริยคาธกำลังแบกจันทคาธไว้บนหลัง เดินออกจากเรือน ภายหลังจากถูกบิดาเเละมารดาขับไล่ออกจากเรือน บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “สุริยคาธเจ้านอน…ไปแล” แปลได้ว่า “สุริยคาธไปนอน…ที่นอกเรือนของชาวบ้าน” 

สุริยคาธแต่งกายแบบชายในล้านนา คือ เปลือยอก นุ่งผ้าผืนเดียวสีเรียบเรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน ไว้ผมสั้นไม่สวมรองเท้า

ส่วนภาพเขียนจันทคาธนั้นภาพเขียนลบเลือนไปจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าสวมอะไร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading