วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 3(กัณฑ์ที่ 5 ตอนต้นส่วนที่ 1)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ ตอนต้นส่วนที่ 1 อยู่บริเวณฝาผนังทิศเหนือในช่องที่ 3 ระหว่างหน้าต่างช่องที่ 2 และ 3 เขียนเรื่องราวในตอนที่เจ้าสุริยคาธและจันทคาธกลับไปเยี่ยมบิดาเเละมารดาที่เมืองจัมปากะ เพื่อต้องการจะทดเเทนพระคุณบิดามารดา ทั้งสองจึงปลอมตัวเข้าไปในเมือง เพื่อกันไม่ให้มารดาที่เป็นคนปากร้ายด่าทอเอา เเล้วนำแก้วเเหวนเงินทองที่ใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่ ไปแลกกับแตงโมที่บิดามารดาปลูกไว้ 

ภาพเขียนจิตรกรรมในช่องนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนล่างเป็นตอนที่เจ้าสุริยคาธและจันทคาธมาถึงยังหน้าเมืองจัมปากนคร ส่วนบนเขียนเรื่องราวอยู่ 2 ส่วน คือ ภาพเขียนฝั่งด้านซ้ายมือ เขียนเรื่องราวในตอนที่เจ้าสุริยคาธและจันทคาธไปตามหาบิดาเเละมารดาที่ตลาด เพื่อดูว่าบิดาเเละมารดาของตนมีความเป็นอยู่อย่างไร ส่วนภาพเขียนฝั่งขวามือเขียนเรื่องราวในตอนที่เจ้าสุริยคาธและจันทคาธมาหาบิดาและมารดาที่เรือน

ทั้งนี้เหตุที่ช่างเขียนกลับมาเขียนภาพจิตรกรรมในกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ ตอนต้นส่วนที่ 1 ในช่องที่ 3 นี้ สันนิษฐานว่าน่าจะเเสดงให้เห็นเรื่องราวที่เกิดที่บ้านของเจ้าสุริยคาธและจันทคาธ ที่เมืองจัมปากนคร เเละภาพเขียนในกัณฑ์ที่ 1 และ 2 ที่เขียนไว้ในผนังในช่องที่ 1 และ 2 นั้น เพื่อความสะดวกจึงนำเรื่องราวกลับมาเขียนรวมไว้ที่บริเวณนี้

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels