วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 3(กัณฑ์ที่ 5 ตอนต้นส่วนที่ 1)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือ ช่องที่ 3 บริเวณผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 2 และ 3 เขียนภาพเรื่องราวในตอนต้นของกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ เป็นเรื่องราวในตอนที่สุริยคาธและจันทคาธกลับไปเมืองจัมปากะ ครั้นมาถึงบ้านเกิดทั้งสองจึงพากันปลอมตัวเข้ามาไกล้เรือน เพื่อมิให้มารดาจำได้ เพียงต้องการตอบแทนบุญคุณบิดามารดา จึงนำเงินและทองใส่ในกระบอกไม้ไผ่ แล้วจึงแสร้งนำไปแลกกับแตงโมที่บิดามารดาเป็นผู้ปลูก

ภาพเขียนในช่องนี้แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนล่าง และสาวนบน 

ภาพเขียนในส่วนล่างเขียนเรื่องราวในตอนที่สุริยคาธและจันทคาธมาถึงหน้าเมืองจัมปากนตร 

และภาพเขียนในส่วนบน เขียนเรื่องราวแยกย่อยไว้สองส่วน คือ ภาพเขียนฝั่งซ้ายมือ เป็นตอนที่สุริยคาธและจันทคาธไปตามหาบิดาและมารดาในตลาด และฝั่งขวามือเป็นตอนที่สุริยคาธและจันทคาธมาหาบิดาและมารดาที่เรือน

ทั้งนี้เหตุที่ช่างเขียน เลือกกลับมาเขียนภาพในกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังการลภนวิโยคกัณฑ์ ในฝาผนังช่องที่ 3 นี้ สันนิษฐานว่าน่าจะต้องการเขียนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่เรือนของสุริยคาธและจันทคาธ ณ เมืองจัมปากนครในกัณฑ์ที่ 1 และ 2 ที่เขียนไว้ในผนังในช่องที่1 และ 2 เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000