วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 3(กัณฑ์ที่ 5 ตอนต้นส่วนที่ 1)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาทิศเหนือ ช่องที่ 3 บริเวณส่วนบน เขียนเรื่องราวไว้ส่วนคือ บริเวณฝั่งซ้ายมือ เป็นตอนที่สุริยคาธและจันทคาธไปตามหาบิดาและมารดาในตลาด และบริเวณฝั่งขวามือเป็นตอนที่สุริยคาธและจันทคาธไปหาบิดาและมารดาที่เรือนด้วยการนำเงินทองไปให้ เพื่อตอบแทนบุญคุณบิดามารดา โดยการแอบนำเงินทองใส่ในกระบอกไม้ไผ่ แล้วนำไปแลกกับแตงโมที่พ่อแม่เป็นผู้ปลูก ทั้งนี้ภาพเขียนบริเวณนี้รายละเอียดของภาพค่อนข้างลบเลือนไปมาก

ส่วนภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายมือของช่องนี้ เขียนภาพบรรยากาศภายในตลาดของเมืองจัมปากนคร ซึ่งมีผู้คนทั้งชายหญิงหลากหลายวัยทำกิจกรรมต่างๆ มีชายหนุ่มมานั่งชมสาว บ้างนำของมาขายบ้าง 

ทั้งนี้ภาพเขียนในช่องนี้จะไม่ปรากฎชาวต่างชาติเหมือนช่องอื่นๆ ส่วนมากจะเป็นชาวใทยวนและไทลื้อ เพราะสามารถสังเกตได้จากการแต่งกาย เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000