วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 3(กัณฑ์ที่ 5 ตอนต้นส่วนที่ 1)1.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนเจ้าสุริยคาธและจันทคาธบนเรือนของบิดาเเละมารดาในเมืองจัมปากนคร โดยเนื้อเรื่องในส่วนนี้มีอยู่ว่า “เมื่อสองกุมารไปถึงเรือนคนที่มีคุณมาแต่ก่อน จึงยกมือไหว้ บางคนก็รู้จัก บางคนก็ไม่รู้จัก มีผู้ถามว่า พ่อทั้งสองพากันมาแต่ไหน” สองกุมารจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง เเละขอไว้ว่าอย่าพึ่งนำความไปบอกแก่บิดาเเละมารดา ให้ข้าพเจ้าทั้งสองไปก่อนจึงค่อยบอก และได้ให้ไม้ไผ่คนละปล้องแล้วลากลับไปที่เรือ”ในเป็นภาพเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเรือนของบิดาเเละมารดาของเจ้าสุริยคาธและจันทคาธ ภาพเขียนบริเวณชานหน้าเรือน ฝั่งด้านซ้ายมือเป็นตอนที่เจ้าสุริยคาธและจันทคาธได้มอบไม้ไผ่ที่บรรจุด้วยแก้วแหวนเงินทองให้แก่บิดาเเละมารดา ถัดมาเป็นภาพเขียนฝั่งขวามือเป็นตอนที่มีชาวบ้านนัมพะมาแจ้งแก่บิดามารดาของสองกุมารว่า “ในไม้ไผ่บรรจุไปด้วยเงินทอง” ครั้นได้ยินดังนั้นบิดามารดาของสองกุมารจึงผ่าดู ปรากฏเป็นแก้วเเหวนเงินทอง

เจ้าสุริยคาธและจันทคาธสวมเครื่องเเต่งกายที่มีลวดลายคล้ายกับเครื่องเเต่งแบบของทหารชาวตะวันตก คือ ใส่เสื้อคอตั้งแขนยาวปักด้วยดิ้นทอง สวมโจงกระเบนแบบทางกรุงเทพ ไว้ทรงผมที่เรียกว่า “ทรงมหาดไทย” ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกรุงเทพ 

ส่วนมารดาสองกุมารสวมใส่เสื้อตัวหลวมแขนยาว สวมผ้าซิ่นเชียงแสน ซึ่งเป็นผ้าซิ่นแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งของเมืองน่าน คือเป็นซิ่นที่มีลายในแนวขวางลำตัว มีรูปแบบโครงสร้างคล้ายกับ “ซิ่นต๋า” ของหญิงชาวไทยวนในล้านนา ส่วนมากจะมีพื้นเป็นสีแดงครั่ง หรือ สีแดงเข้ม และมีเส้นขวางลำตัว วึ่งมีทั้งแถบเส้นเดียวและกลุ่มของเส้นสลับกันไปเป็นสีคราม หรือ สีน้ำเงิน ส่วนมากนิยมสวมใส่ไว้ใช้ไปทำไร่ทำนา ถือเป็นผ้าซิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น ส่วนชายในภาพน่าจะเป็นบิดาของเจ้าสุริยคาธและจันทคาธ และชาวบ้านนัมพะที่กำลังขึ้นบันได สวมเครื่องแต่งกายแบบชายชาวพื้นเมืองในแถบนี้ คือ แต่งกายแบบชายไทในล้านนาคือ เปลือยอกนุ่งผ้ามีลวดลาย หรือ ผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวเรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ รูปสัตว์ป่าหิมพานต์ ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทลื้อและไทยวนในแถบนี้ เเละไว้ทรงผมทรงมหาดไทย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels