วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 3(กัณฑ์ที่ 5 ตอนต้นส่วนที่ 1)1.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนชานหน้าเรือน โดยที่ฝั่งซ้ายมือของชานเรือนเป็นตอนที่สุริยคาธและจันทคาธ มอบไม้ไผ่ที่บรรจุด้วยแก้วแหวนเงินทอง ให้แก่บิดามารดา  ส่วนภาพเขียนบริเวณฝั่งขวามือ (บนชานเรือน) เป็นตอนที่มีชาวบ้านนัมพะมาแจ้งแก่บิดามารดาของสองกุมารว่า ในไม้ไผ่บรรจุไปด้วยเงินทอง บิดามารดาของสองกุมารจึงผ่าดู 

สุริยคาธและจันทคาธสวมใส่เสื้อแขนยาวปักด้วยดิ้นทอง สวมโจงกระเบนแบบทางกรุงเทพ ตัดผมสั้น ส่วนมารดาสวมใส่เสื้อตัวหลวมแขนยาว สวมผ้าซิ่นที่น่าจะเป็นซิ่นเชียงแสน เป็นรูปแบบของผ้าซิ่นเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น เกล้าผมไว้กลางศีรษะ ส่วนชายในภาพ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบิดา และเหล่าชาวบ้านนัมพะบริเวณเรือน แต่งกายแบบชายชาวพื้นเมืองในแถบนี้ คือแต่งกายแบบชายไทในล้านนา คือ เปลือยอกนุ่งผ้ามีลวดลายหรือผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า นิยมสักลายสัตว์หิมพานต์ ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทลื้อและไทยวนในแถบนี้ 

ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าสุริยคราส..เจ้าจันทคราส..หื้อรู้..แล…”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000