วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 5(กัณฑ์ที่ 4 ตอนกลางและตอนท้าย)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือช่องที่ 5 บริเวณเหนือประตูทางออกฝั่งทิศเหนือ ระหว่างประตูกับหน้าต่างช่องที่ 4 และภาพเขียนบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 4 เขียนภาพเล่าเรื่องราวต่อจากช่องที่ 4 และช่องที่ 7 มาเป็นเรื่องราวในช่วงตอนกลางของกัณฑ์ที่ 4 ภริยลภนกัณฑ์ เขียนภาพการเดินทางมาถึงเมืองกาสีของสุริยคาธและจันทคาธในกัณฑ์ที่ 3 วนจรณกัณฑ์ ในช่องที่ 4 และเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 4 ภริยลภนกัณฑ์  ตอนที่นางสุชาตดึงสาโดนงูเห่ากัดตาย

ภาพเขียนในตอนต้นของกัณฑ์นี้ ในช่องที่ 7 เขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนปราสาทของพระเจ้ากรุงกาสี เล่าเรื่องในชาดกตอนหนึ่งว่า “พระเจ้ากรุงกาสีมีพระราชธิดานามว่า สุชาตดึงสา เมื่อพระราชธิดาทรงเจริญวัยมีพระชนม์ได้ 16 ชันษา ทรงมีรูปโฉมงดงาม ปานประหนึ่งนางเทพอัปสร ครั้นนั้นพระนางเสด็จออกเที่ยวยังพระราชอุทยาน ครั้นนั้นพระนางเดินไปยังต้นไม้ต้นหนึ่ง ถูกงูเห่าดำตัวหนึ่งกัดสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา”

ภาพเขียนบริเวรนี้แบ่งออกเป็นสองตอน ตอนหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุบนปราสาท (ฝั่งขวามือของปราสาท) เขียนเรื่องราวในตอนที่อุกัษฐะเศรษฐี กราบทูลพระเจ้าถึงการสิ้นพระชนม์ของพระนางสุชาตดึงสา  ครั้นนั้นกษัตริย์จึงตรัสกับอุกัษฐะเศรษฐี ความว่า “ผู้ใดสามารถเยียวยาธิดาของเราได้ เราจักยกราชสมบัติให้”

ส่วนภาพเขียนในตอนที่สอง บริเวณฝั่งซ้ายมือของปราสาท เขียนเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 4 ภริยลภนกัณฑ์ เหตุการณ์ในตอนที่สุริยคาธเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงกาสี และใช้ทิพยโอสถแก้พระราชธิดาที่สิ้นพระชนม์ได้เดือนกว่าๆให้กลับมีพระชนม์ขึ้น โดยให้พนักงานเบ็ญจางคดนตรีมา ณ ที่นี้และโปรดให้กั้นพระวิสูตรพระศพของพระราชธิดา แล้วสั่งไว้ว่าในเวลาข้าพระพุทธเจ้ากรอกพระโอสถจะเคาะกระดานให้อาณัติสัญญา แล้วให้เจ้าพนักงานประโคมดนตรีขึ้น โดยสุริยคาธได้ป้อนทิพยโอสถไป 3 รอบพระนางสุชาตดึงสาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมานำความยินดีมาสู่พระราชาและอำมาตย์ เสนา ปุโรหิต ข้าเฝ้าทั้งหลาย พระราชาตรัสกะสุริยคาธว่า ดูก่อนพ่อสุริยคาธ เรายกธิดาของเราคนนี้ให้เป็นบาทบริจาริกาของพ่อแต่ในตอนแรกนั้นสุริยคาธได้ปฎิเสธ แต่ทนการอ้อนวอนของพระนางสุชาตดึงสาจึงได้อภิเศกกันในที่สุด  ส่วนจันทคาธอยู่ที่บ้านของอุกัษฐเศรษฐีได้เป็นที่รักที่พอใจของท่านเศรษฐีมาก เมื่อต้องการสิ่งใดๆก็ได้สิ่งนั้นๆทุกอย่าง 

ภาพด้านล่างของจิตรกรรมช่องที่ 5 นี้เป็นภาพกองเรือของสุริยคาธและจันทคาธเพื่อกลับไปเยี่ยมบิดามารดาที่จัมปากนคร เมื่อกาลล่วงไป ๓ ปี วัน ๑ พระสุริยคาธกุมารทรงใคร่จะเห็นมารดาบิดาได้พลัดพรากจากมารดาบิดา ๑๐ ปีบริบูรณ์ ให้หาจันทคาธมาแล้วตรัสว่า ดูก่อนพ่อ เราทั้ง ๒ ไม่ทราบความตายและความเป็นของมารดาบิดาเลย ควรจะกลับไปเยี่ยมเยียนท่าน จันทคาธรับว่าดีแล้วจึงกลับไปแจ้งแก่อุกัษฐเศรษฐีๆก็อนุญาต ส่วนพระสุริยคาธเสด็จไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมลาไปสู่จัมปากนครเพื่อเยี่ยมเยียนมารดาบิดาพระราชาได้ทรงอนุญาต สองกุมารจึงดำริว่าถ้าไปทางบกจักได้ทรัพย์ไปน้อยควรเราจะไปทางเรือ ครั้นทรงดำริแล้วตรัสสั่งให้จัดเรือใหญ่และให้หาไม้ไผ่สดมาตัดเป็นปล้องๆให้บรรจุเต็มไปด้วยเงินทองแก้วต่างๆเป็นอันมากขนลงบรรทุกเรือ

   ในจิตรกรรมช่องนี้ได้วาดภาพชาวต่างชาติไว้ด้วยกันหลายจุดด้วยกันทั้งด้านบนและด้านล่างของจิตรกรรมในช่องนี้ ส่วนมากเป็นชาวจีนที่มีทั้งเป็นพ่อค้าวานิชและเดินเรือ ทั้งนี้ยังมีภาพจิตรกรรมชาวตะวันตกที่เดินเรือที่น่าจะได้มีต้นแบบจากชาวตะวันตกที่เดินเรืออยู่ในแม่น้ำโขง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000