วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 5(กัณฑ์ที่ 4 ตอนกลางและตอนท้าย)1.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังบริเวณนี้ค่อนข้างเลือนรางไปมาก แต่ก็ยังสามารถเห็นรายละเอียดของภาพอยู่บ้าง ภาพเขียนบริเวณนี้เขียนภาพของสุริยคาธและจันทคาธ ครั้นเมื่อเดินมาถึงบ้านของอุกัษฐะเศรษฐี เศรษฐีผู้มั่งคั่งแห่งเมืองกาสี เศรษฐีผู้นี้มีทรัพย์สมบัติมาก มีทั้งทาส ทาสีกรรมกร ช้างม้า โค กระบือนับไม่ถ้วน จะเห็นได้ว่ามีการเขียนภาพควายเผือกและควายดำลงไปในภาพ แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของอุกัษฐะเศรษฐี ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ ได้ความว่า “..คนเรือนเสดถี…ขุด..หื้อ..” และด้านล่างเหนือประตู “เจ้าจันทคาดยิงรูปช้างฟ้ามารับเอา…”

สุริยคาธและจันทคาธ สวมเสื้อแขนยาวมีผ้าคลุมไหล่ห้อยชายไปด้านหลัง นุ่งผ้าผืนเดียวสีเรียบที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ“ เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือโจงกระเบน ตัดผมสั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000