วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 5(กัณฑ์ที่ 4 ตอนกลางและตอนท้าย)1.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านบนเหนือประตูฝั่งขวา เขียนภาพอุกัษฐะเศรษฐี ขณะขี่ช้างพร้อมด้วยเหล่าบริวาร เพื่อนำความไปกราบทูลกษัตริย์ธรรมสุชาต ถึงข่าวว่ามีผู้ที่สามารถรักษานางสุชาตดึงสาให้ฟื้นคืนจากความตายได้ อุกัษฐะเศรษฐีแต่งกายคล้ายกับชาวพม่า คือ ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงตัวหลวมสีขาวมีผ้าโพกหัวสีแดง 

ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านบน เขียนภาพกลุ่มชาวจีน สวมเสื้อสวมเกงเกงขากว้างมีลายดำที่ชายกางเกง คนหนึ่งชุดสีขาว อีกคนหนึ่งชุดสีแดงในมือถือพัด 

ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ พออ่านได้ความว่า “..นาย…..จันทคาธ..” และ “พระยา…เจ้า….ทั้งหลายมา….สุริย…คาดเมอมา..”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000