วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 5(กัณฑ์ที่ 4 ตอนกลางและตอนท้าย)1.10

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเหตุการณ์ในตอนที่สุริยคาธทำพิธีป้อนทิพยโอสถแก่พระนางสุชาตดึงสา ครั้นเมื่อสุริยคาธทำพิธีจึงเข้าไปในม่านแล้วเคี้ยวทิพยโอสถใส่พระโอษฐ์พระนางสุชาตดึงสา ในขณะป้อนทิพยโอสถจึงให้อาณัติสัญญาณเหล่าพนักงานวงมโหรีทำการประโคมดนตรีขึ้น ฝ่ายพระนางสุชาตดึงสาก็ทรงมีลมอัสสาสะ ครั้นเมื่อวางทพยโอสถและประโคมครั้งที่ 2 พระนางก็ทรงพลิกพระองค์ได้ เเละครั้งที่ 3 ก็ทรงลุกขึ้นประทับนั่งได้ เเล้วฟื้นจากความตายในเวลาต่อมา

ในภาพจะเห็นสุริยคาธกำลังทำพิธีป้อนทิพย์โอสถแก่พระนางสุชาตดึงสา เบื้องหลังมีเหล่าพนักงานวงมโหรีขนาดใหญ่ เพื่อประโคมในตอนที่ป้อนทิพยโอสถตามอาณัติสัญญาณ 

สุริยคาธสวมเครื่องแต่งกายแบบชาวบางกอกในยุคนั้น คือ ใส่เสื้อคอตั้งแขนยาวสีขาว นุ่งโจงกระเบนสีขาว นำผ้าสีแดงมาคลุมไหล่ ถอดหมวกทรงกลมสีทองวางไว้ด้านหลัง  ไว้ทรงผมทรงมหาดไทย ลักษณะ คือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels