วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 4 (กัณฑ์ที่ 3(1.6))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตกรรมตอนหนึ่ง ภายหลังที่ยักษ์จับสองกุมารกลับมายังเรือนที่พักของตน โดยความเดิมก่อนหน้านั้นยักษ์สองสามีภรรยาอาศัยอยู่แถบนี้ ต่อมาผู้เป็นภรรยาเสียชีวิตไป ครั้นเมื่อสองกุมารถูกพามายังเรือน เห็นนางยักษ์นอนสิ้นชีพอยู่ จึงอาสาเข้าช่วย ด้วยการเคี้ยวเปลือกไม้วิเศษใส่ปากนางยักษ์ ฤทธิ์ของเปลือกไม้วิเศษ บันดาลให้นางยักษ์ฟื้นจากความตาย ครั้นเมื่อนางยักษ์ฟื้น จึงเกิดความรักใคร่เอ็นดู จึงขอเลี้ยงดูสองกุมารดังบุตรผู้ให้กำเนิด

ในภาพนี้ช่างเขียน เขียนภาพนางยักษ์อุ้มสองกุมารไว้ที่ตัก นั่งอยู่บนเรือนที่พักรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

ยักษ์แต่งกายในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากทางภาคกลาง คือ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนกสวมเสื้อแขนยาว นุ่งสนับเพลา คือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้งมีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครงนุ่งโจงทับ ส่วนยักษ์ภรรยานั้นเปลือยอกนุ่งผ้าซิ่นสีเรียบ ไว้ผมยาวมุ่นมวยไว้กลางศีรษะ ส่วนสองกุมารแต่งกายแบบชายในล้านนา คือ ไม่สวมเสื้อ สุริยคาธนุ่งผ้าผืนเดียวสีเรียบที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000