วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 5(กัณฑ์ที่ 4 ตอนกลางและตอนท้าย)1.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านซ้ายของปราสาทพระเจ้าธรรมสุตะ เขียนภาพในตอนที่สุริยคาธใช้ทิพยโอสถรักษาพระนางสุชาตดึงสา ดังเนื้อหาตอนหนึ่งในชาดกความว่า “สุริยคาธใช้ทิพยโอสถแก้พระราชธิดาที่สิ้นพระชนม์ได้เดือนกว่าๆ ให้กลับมีพระชนม์ขึ้น โดยให้พนักงานเบ็ญจางคดนตรีมา ณ ที่นี้ และโปรดให้กั้นพระวิสูตรพระศพของพระราชธิดา แล้วสั่งไว้ว่าในเวลาข้าพระพุทธเจ้ากรอกพระโอสถจะเคาะกระดานให้อาณัติสัญญา แล้วให้เจ้าพนักงานประโคมดนตรีขึ้น” โครั้นนั้นสุริยคาธได้ป้อนทิพยโอสถไป 3 รอบพระนางสุชาตดึงสาก็ฟื้นคืน นำความปิติยินดีแก่พระราชาและชาวเมืองกาสีเป็นอย่างมาก ภาพเขียนจิตรกรรมภาพนี้ เขียนพระเจ้าธรรมสุชาตประทับนอนและนั่งอยู่บนปราสาท ทรงทอดพระเนตรสุริยคาธทำพิธีรักษาพระราชธาดา  

พระเจ้าธรรมสุชาตทรงเครื่องแบบกษัตริย์สวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกล้า และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลา คือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้งมีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง นุ่งโจงทับ ปัจจุบันยังหมายถึงกางเกงด้วย ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสนับเพลา 

ส่วนเหล่านางสนมแต่งกายแบบหญิงในราชสำนักล้านนา คือนำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบ หรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นตีนจกคำ คือซิ่นที่ต่อด้วยตีนจกที่ทอด้วยดิ้นทองหรือดิ้นเงิน ที่ส่วนมากนิยมใช้ในหมู่เจ้านายฝ่ายหญิงของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผ้าซิ่นในเมืองน่าน ไว้มุ่นมวยแบบ “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยดอกไม้ เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป 

บริเวณด้านหน้าปราสาทเป็นภาพเขียนสุริยคาธ ขณะกำลังทำพิธีป้อนทิพยโอสถแก่นางสุชาตดึงสา มีม่านกั้นอยู่

สุริยคาธสวมใส่เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาวสีขาวมีผ้าพื้นสีแดงคลุมไหล่ ผมตัดสั้น 

บริเวณด้านหลังเขียนภาพเหล่านักดนตรี ขณะกำลังบรรเลงดนตรี ประกอบด้วย ซอ ซึง ปี่ ฆ้อง กลองและระนาด ส่วนการแต่งกายของนักดนตรีคล้ายกับชายในบางกอก (กรุงเทพ) คือ ใส่เสื้อคอตั้งแขนยาวนุ่งโจงกระเบน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000