วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 13)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังด้านทิศตะวันออก เขียนเล่าเรื่องไปต่อในบริเวณฝั่งใต้สุด ซึ่งเป็นเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 13 ยุชฌกัณฑ์ส่วนท้าย ที่เขียนต่อมาจากฝาผนังด้านทิศใต้ของกัณฑ์ที่ 13 ยุชฌกัณฑ์ส่วนแรก ซึ่งภาพเขียนด้านนี้ชำรุดเสียหายเเถบจะลบเลือนเกือบหมด 

ภาพเขียนในบริเวณนี้ เขียนเรื่องราวไว้ด้วยกัน 2 กัณฑ์ คือ ภาพเขียนบริเวณด้านขวาเขียนเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 13 ยุชฌกัณฑ์ส่วนหลัง และภาพเขียนบริเวณด้านซ้ายเขียนเรื่องราวของกัณฑ์ที่ 14 อุตตมธานีกัณฑ์ ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายที่เขียนในจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว โดยทั้งสองเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองอนูปมนคร เเละภาพเขียนในบริเวณด้านล่างสุดน่าจะเป็นส่วนท้ายสุดของ กัณฑ์ที่ 12 เทวธสังกาปริเยสนกัณฑ์ และตอนต้นของกัณฑ์ที่ 14 อุตตมธานีกัณฑ์ เป็นเรื่องราวในตอนที่พระเจ้าสุทัสสนจักรส่งกองเรือไปสู่ขอพระนางอุตตมธานีที่เมืองคันธารรัฐ 

เเละภาพเขียนบริเวณมุมขวาสุดด้านล่าง (ข้างหน้าต่าง) เขียนภาพหญิงชาวเมืองน่านขนาดใหญ่ การเขียนภาพขนาดใหญ่นี้สันนิษฐานว่าน่าจะเขียนไว้ทั้งสองด้านของผนังด้านทิศตะวันออก ซึ่งภาพเขียนบริเวณสุดผนังฝั่งด้านใต้ของฝาผนังทิศตะวันออกน่าจะถูกน้ำฝนลบเลือนไปเกือบหมด เหลือเพียงฝั่งด้านเหนือซึ่งก็ลบเลือนไปมาก เห็นเพียงช่วงคอขึ้นไปเท่านั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels