วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 5)1.5

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนเบริเวณฝั่งด้านกลางซ้ายบริเวณด้านหน้าของปราสาท ภาพเขียนบริเวณนี้ภาพจิตรกรรมลบเลือนไปทั้งหมด สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตอนที่นายสำเภานามว่า “โคษฐะ” เข้าเฝ้าพระญาพรหมจักรพรรดิ เพื่อกราบทูลเรื่องราวที่บุตรของตนถูกเสือกัดตายได้ประมาณ 7 วัน เเละได้บุตรของอุกัษฐะเศรษฐีนามว่า “จันทคาธ” รักษาด้วยทิพยโอสถจนบุตรของตนฟื้นคืนจากความตาย เมื่อสดับได้ดังนั้นพระญาพรหมจักรพรรดิจึงรับสั่งให้นายสำเภาไปเชิญจันทคาธมายังเมืองอินทปัตถ์เพื่อรักษาพระนางเทวธิสังกาพระญาพรหมจักรพรรดิทรงเครื่องเเต่งกายแบบกษัตริย์ คือ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือ เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกล้า และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลา คือ กางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้งมีผ้าห้อยหน้า หรือ ชายไหวระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง นุ่งโจงทับ ปัจจุบันยังหมายถึงกางเกงด้วย ราชาศัพท์ใช้คำว่า “พระสนับเพลา” ไม่สวมฉลองพระบาท 

นายสำเภาโคษฐะแต่งกายแบบชายชาวจีน คือ ใส่เสื้อตัวหลวมคอตั้งทรงจีนแขนยาวที่มีสาปเสื้อป้ายไปด้านข้าง โกนหัวโดยรอบและไว้ผมเปียยาวซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชายชาวจีนในยุคนั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading