วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 5)1.11

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณระเบียงฝั่งขวาของปราสาท ด้านริมกำแพงใกล้ศาลาทางเข้าออกของพระราชวัง เขียนเรื่องราวในตอนที่เจ้าจันทคาธทรงระลึกถึงบิดามารดา และพระเชษฐา ใคร่เสด็จกลับไปเยี่ยมผู้เป็นพระเชษฐา ที่เมืองกาสี ครั้นขึ้นเสวยราชสมบัติกาลเวลาก็ล่วงผ่านไปเป็นปี ครั้นก็ระลึกถึงบิดามารดา และพระเชษฐา จึงใคร่กลับไปเยี่ยม จึงตรัสบอกแก่พระนางเทวธิสังกาผู้เป็นมเหสีว่า “ดูก่อนพระน้องรัก พี่ใคร่เห็นพระชนกชนนีและพระเจ้าพี่ จะขออำลากลับยังเมืองกาสีในบัดนี้” เมื่อสดับรับฟังเช่นนั้นพระนางเทวธิสังกาจึงทูลว่า “หม่อมฉันจะขอตามเสด็จด้วย” แล้วจึงเข้ากราบทูลลาพระราชบิดาว่า “ข้าแต่พระราชบิดาเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ หม่อมฉันจะทูลลาตามเสด็จพระสามียังกรุงกาสีในบัดนี้” พระราชบิดาจึงตรัสถามจันทคาธว่า “พ่อจักไปทางบกหรือทางน้ำ” เจ้าจันทคาธจึงทูลว่า “ใคร่ไปทางน้ำ แต่ไม่มีเรือ” พระญาพรหมจักรพรรดิจึงรับสั่งเหล่าอำมาตย์ให้จัดเรือใหญ่ พวกอำมาตย์ช่วยกันจัดเรือใหญ่ให้มีที่ขังน้ำ เก็บเสบียงเครื่องใช้สินค้าเสร็จในชั่วเดือน 1ในภาพเป็นตอนที่เจ้าจันทคาธเเละพระนางเทวธิสังกา เดินลงจากปราสาทเพื่อเสด็จไปลงเรือ เพื่อเดินทางไปเยี่ยมพระเชษฐาที่เมืองกาสี 

เจ้าจันทคาธสวมเครื่องเเต่งกายเป็นแบบชาวบางกอกในยุคนั้น คือ สวมเสื้อคอตั้งแขนยาว นุ่งโจงกระเบนที่ทำจากผ้าที่มีลวดลาย พร้อมผ้าคาดเอวสีแดง ไว้ทรงผมทรงมหาดไทย ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ และไม่สวมรองเท้า ส่วนพระนางเทวธิสังกาแต่งกายแบบหญิงในราชสำนักล้านนา คือ นำผ้าแถบสีเรียบมาห่มคล้องทิ้งชายไปด้านหลัง นุ่งซิ่นตีนจกแต่เป็นซิ่นตีนจกที่ทอจากฝ้าย สามารถพบเห็นหญิงชาวไทยวนสวมใส่กันทั่วไปทั้งในเมืองน่านและล้านนา ตีนจกของเมืองน่านนี้มีการใส่ลวดลายเฉพาะของตนลงไป ทำให้เกิดเป็นรูปแบบเฉพาะของซิ่นตีนจกของเมืองน่าน ที่สามารถพบได้แต่เฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น ส่วนท้องซิ่นจะมีแนวขวางลำตัวที่ดูแล้วคล้ายกับซิ่นป้อง เป็นซิ่นที่มีรูปแบบพิเศษ ซึ่งเป็นซิ่นที่มีลายในแนวขวางลำตัว ดูแล้วคล้ายกับ “ซิ่นต๋า” ของหญิงชาวไทยวนในล้านนา ผ้าซิ่นป้องจะมีการตกแต่งผ้าซิ่นด้วยการทอด้วยกรรมวิธีต่างๆในแนวขวางลำตัวที่ค่อนข้างหลากหลาย ทำให้เกิดลวดลายเพิ่มเติมขึ้น ผ้าซิ่นที่ปรากฏในภาพน่าจะเป็นการตกแต่งการทอด้วยกรรมวิธีหลายอย่าง เรียกว่า “มัดก่าน” หรือที่ทั่วไปเรียกว่า “มัดหมี่” ส่วนบนศรีษะไว้ผมยาว เกล้าผมแบบที่เรียกว่า “ตั้งเกล้า” ใส่ลานหู คือเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายใบลาน เป็นแผ่นเงิน หรือ ทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels