วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 5)1.12

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณริมน้ำหน้าเมืองอินทปัตถ์ ภาพเขียนฝั่งขวาเป็นตอนเสด็จของเจ้าจันทคาธและพระนางเทวธิสังกาเเละเหล่าบริพาร เดินทางมาถึงท่าน้ำเพื่อลงเรือ มุ่งสู่นครกาสีเพื่อไปเยี่ยมพระเชษฐา ถัดมาเป็นภาพเขียนบริเวณด้านล่างฝ้่งซ้าย เป็นตอนที่เรือของเจ้าจันทคาธและพระนางเทวธิสังกาขณะผจญพายุ ถัดมาเป็นภาพเขียนบริเวณด้านล่างสุด เป็นตอนที่เรือพระที่นั่งของเจ้าจันทคาธและพระนางเทวธิสังกาอัปปางลงบริเวณด้านหลังเสนาอมาตย์ มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคาธ…อ้ายเจ้าจันทคาธ..อ้าย..ในเมิงพาสี” แปลได้ความว่า “เจ้าจันทคาธ….พี่เจ้าจันทคาธ..พี่..ที่อยู่ ณ เมืองกาสี” เเละด้านล่างบริเวณใกล้สำเภาที่ลอยอยู่ในน้ำ มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคาธเมอทา…อ้าย..สำเภาพามาแตกเสียหนี้แล” แปลได้ความว่า “เมื่อนั้นเจ้าจันทคาธ…พี่…..เรือสำเภามาแตกที่กลางทะเล”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels