วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 14)1.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณส่วนกลางของฝาผนังทิศตะวันออก เขียนเล่าเรื่องในกัณฑ์ที่ 14 อุตตมธานีกัณฑ์ เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระนางอุตตมธานี พระราชธิดาของพระเจ้าพุทธโฆษะ เมืองคันธารรัฐ เสด็จมาถึงเมืองอณูปมนคร พร้อมกับเหล่านางสนมกำนัล ทรงประทับบนราชรถ เข้าเมืองอณูปมนคร เล่าย้อนเหตุการณ์ก่อนการมาถึงเมืองอณูปมนครของนางอุตตมธานี กล่าวคือ ครั้นนั้นนางพรมจารีพร้อมกับนางกษัติรย์จัดทับเข้าสู้รบกับเจ้าสุทัสสนจักร เพื่อแก้เเค้นถึงเรื่องในอดีตที่ตนถูกจับลอยแพ จึงสร้างความโกรธแค้นยิ่งนัก ในการรบครั้งนั้นนางพรมจารีเป็นผู้กำชัย และล้างแค้นเจ้าสุทัสสนจักรด้วยความอัปยศนาๆ จนตรอมใจสิ้นชีวิตในกาลต่อมา ต่อมาจึงได้ยกเมืองอณูปมนคร ให้เจ้าจันทคาธขึ้นครองเมืองเป็น “พระเจ้าจันทคาธ” และทรงครองเมืองอนูปมนคร แลสั่งสอนให้พลเมืองอยู่ในศีลในธรรม สั่งสอนมหาชนให้ตั้งอยู่ในศีลและสรณะ ให้บำเพ็ญทานเจริญเมตตาภาวนา งดเว้นเบ็ญจวิธเวร ไม่เบียดเบียนกันด้วยทำโจรกรรม

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000