วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 14)1.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเรื่องราวในตอนที่พระนางอุตตมธานีให้ประสูติพระโอรส ครั้นเมื่อพระญาจันทคาธเเละพระนางอุตตมธานีครองเรือนมาได้ 3 ปีก็ตั้งครรภ์ พระญาจันทคาธจึงส่องแก้วทิพยเนตรดูก็ทรงทราบว่าบุตรในพระครรภ์เป็นพระโอรสมีฤทธิ์มาก จึงทรงเตือนพระเทวีว่า “จงรักษาครรภ์ไว้ เพราะบุตรในครรภ์มีฤทธานุภาพมาก”

ในภาพจิตรกรรมแสดงให้เห็นถึงวิธีการคลอดลูกในสมัยนั้น คือการให้ผู้คลอดบุตรอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน หญิงสาวจะใช้มือจับเชือกที่ผูกไว้กับคื่อเพื่อช่วยในการเบ่งลูก เเละนำผ้าที่มีลวดลายมากางกั้นไว้ตอนคลอด

ในบริเวณนี้ด้านขวามีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “เจ้าหมใจแม……วิพุทธิ…” เนื่องจากข้อความขาดหายไปมาก จึงมิสามารถแปลความหมายได้ 

เหล่านางกำนัลมในภาพแต่งกายแบบหญิงชาวไทยวนในล้านนา คือ เปลือยอกนำผ้าแถบสีเรียบมาคล้องไหล่ห้อยชายไปด้านหลัง นุ่งซิ่น (ไม่ทรานิดของผ้าซิ่นเนื่องจากภาพลบเลือนไปมาก) ไว้ผมยาวมุ่นมวยเกล้าไว้บนศรีษะ เรียกว่าการเกล้าแบบ “วิดว้อง” และ “ตั้งเกล้า” มัดมวยด้วยสร้อยเงิน เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆคล้ายใบลาน ทำจากแผ่นเงิน หรือ ทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels