วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 13)1.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณด้านขวาสุดของผนังด้านทิศตะวันออก บริเวณนี้ภาพเขียนเสียหายค่อนข้างมาก พอเห็นรายละเอียดได้บ้าง โดยเขียนเล่าเรื่องราวที่ต่อมาจากภาพเขียนในฝาผนังด้านทิศใต้ ซึ่งมีด้วยกัน 2 เหตุการณ์ คือ ภาพเขียนบริเวณด้านบน เขียนเล่าเรื่องราวในตอนที่พระนางพรหมจารีได้พบกับเจ้าจันทคาธ และบริเวณล่างลงมา เป็นตอนที่พระนางพรหมจารีได้หารือกับเหล่านางกษัตริย์ เพื่อเเต่งทัพเข้าตีเมืองอนูปมนคร
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels