วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 13)1.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมของกัณฑ์ที่ 13 ยุชฌกัณฑ์ส่วนหลัง เป็นตอนที่พระนางพรหมจารีตีเมืองอนูปมนครจนแตกพ่าย ด้านบนในภาพนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่พระนางพรหมจารี ตีเข้ามาในกำแพงเมืองอนูปมนครจนกำแพงเมืองพังถล่มลงมา กลางภาพน่าจะเป็นทหารที่หนีลงมาจากเชิงเทินบนกำแพงเมืองที่แตก ล่างสุดเป็นเหล่าทหารที่กำลังหนีออกเมือง ดังมีความตอนหนึ่งว่า  ขณะนั้นแม่ทัพใหญ่ 4 นายของนางพรหมจารีเทวี เข้าไปรบเอง ด้วยมุ่งใจว่าจะจับเป็นพระเจ้าสุทัสสนจักรให้ได้ ทหารชาวพระนครบางพวกก็รบ บางพวกก็ไม่รบ ทิ้งอาวุธพาบุตรภรรยาของตนไป บางพวกก็ออกมาไหว้ขอทางออกไปนอกเมือง แม่ทัพใหญ่ทั้ง 4 ต่างก็กระโดดเข้าไปในกำแพง วิ่งไล่จับพระสุทัสสนจักร พอทันก็จับมัดไปแสดงแก่พระนางเทวี ชาวพระนครต่างร้องไห้รำพัน บุตรภรรยาพลัดจากบิดามารดาและสามี
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000