วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 13)1.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรม เขียนเล่าเรื่องในเหตุการณ์ที่ทหารของพระเจ้านันทกิตติราช เจ้าผู้ครองเมืองอนูปมนคร ขณะกำลังหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจากกำแพงเมืองที่ได้พังถล่มในบริเวณนี้ (บริเวณขาของทหาร) มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ …ตาย….” 

ส่วนการแต่งกายของทหาร แต่งกายแบบชายชาวไทลื้อในล้านนา คือ สวมเสื้อผ้าพื้นสีเรียบแขนยาว นุ่งผ้ามีลวดลายผืนเดียว ที่เรียกว่านุ่งแบบ“นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือ โจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ (สักขาลาย หรือ สักเตี่ยวก้อมในภาษาล้านนา) เขียนลวดลายเป็นภาพของสัตว์ในป่าหิมพานต์ ตั้งแต่บริเวณท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ซึ่งถือเป็นรูปแบบการสักลายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทลื้อและไทยวน ไว้ผมผมทรงมหาดไทย และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000