วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 13)1.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนทหารของเมืองอนูปมนคร ขณะกำลังหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจากกำแพงเมืองที่พังถล่มลงมา ในบริเวณระหว่างขาของทหารมีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ …ตาย….” 

ทหารในภาพแต่งกายแบบชายไทยวน หรือ ไทลื้อในล้านนาคือ สวมเสื้อผ้าพื้นสีเรียบแขนยาว นุ่งผ้ามีลวดลายผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการ “ถกเขมร” หรือ “โจงกระเบน” เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่าลวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทลื้อและไทยวนในแถบนี้ ไว้ทรงผมมหาดไทย ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ และไม่สวมรองเท้า 

ส่วนบริเวณด้านบนจะเห็นสภาพกำแพงเมืองที่พังลงมา เเละในส่วนที่ภาพเขียนลบเลือนไปนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตอนที่พระญาธรรมขันตีและพระนางพรหมจารีเสด็จเข้าไปในเมือง ประทับบนพระราชมนเฑียร รับสั่งให้จับพระญาสุทัสสนจักร และพวกที่เป็นศัตรูมัดไว้ที่พันธนาคาร ส่วนป้อมปราการชำรุดที่ใดก็จัดทำให้ดังเดิม แล้วทรงยกราชสมบัติแห่งเมืองอนูปมนครให้เจ้าจันทคาธและพระนางเทวธิสังกาขึ้นครอง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading