วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 13)1.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมเหตุการณ์ที่เกิดบริเวณริมน้ำหน้ากำแพงเมืองหน้าเมืองอนูปมนคร เขียนภาพทหารขณะกำลังพยายามหนีจากกองทัพของนางพรหมจารี ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านล่างของภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 14 อุตตมธานีกัณฑ์ เป็นภาพเขียนกองเรือของพระเจ้านันทกิตติราช แห่งเมืองอนูปมนคร ตรัสให้เสนาอมาตย์เดินทางไปสู่ขอนางอุตตมธานี พระราชธิดาของพระเจ้าพุทธโฆษะ แคว้นคันธารรัฐ หมายจะให้มาเป็นพระชายาของ พระเจ้าสุทัสสนจักรผู้เป็นราชโอรส

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000