วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 13)1.8

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านล่างน่าจะเป็นภาพเขียนในกัณฑ์ที่ 14 อุตตมธานีกัณฑ์ เขียนภาพกองเรือของพระเจ้านันทกิตติราช แห่งเมืองอนูปมนคร เพื่อเดินทางไปสู่ขอพระนางอุตตมธานี พระราชธิดาของพระเจ้าพุทธโฆษะ จากแคว้นคันธารรัฐ หมายจะให้มาเป็นพระชายาของพระสุทัสสนจักรผู้เป็นพระราชโอรส นอกจากนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจิตรกรรมบางส่วนของภาพกองเรือขณะนำพระนางอุตตมธานี เสด็จมายังเมืองอนูปมนครอีกด้วย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000