วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 12)1.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนนางเทวธิสังกา ในส่วนนี้ช่างเขียนเขียนเรื่องราวของนางเทวธิสังกา ใน 2 เหตุการณ์ คือ นางเทวธิสังกาฝั่งขวามือ เหตุการณ์ตอนที่พระนางเทวธิสังกาหนีไปบวชชี (กัณฑ์ที่ 6 พรหมจาริกภัณฑ์) ทรงครองผ้าขาวแบบนักบวช และโกนศีรษะมือถือลูกประคำ  ส่วนอีกเหตุกาณ์ฝั่งซ้ายมือ เขียนเหตุการณ์ตอนหนึ่งในกัณฑ์ที่ 12 (เทวธสังกาปริเยสนกัณฑ์)  เหตุการณ์ตอนที่พระนางเทวธิสังกาทราบข่าวการมาของเจ้าจันทคาธ จึงลาสิกขาจากการเป็นชี และในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับไว้ ความว่า “นางเทวธิสังกาไพบวชเป็นผ้าขาว รู้ว่าเจ้าจันทคาธมาลวดสึกมา” นางเทวธิสังกาทรงเครื่องแบบหญิงทั่วไปในล้านนา คือ นำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบ หรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” อีกทั้งยังนำผ้าแถบสีเรียบมาปิดศีรษะ เพื่อบดบังศีรษะที่โกนมา นุ่งซิ่นตีนจก คือ ซิ่นที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น พระเกษามุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ“ตั้งเกล้า”ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยสร้อยคำหรือสร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และไม่สวมรองพระบาท

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000