วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 12)1.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเรื่องราวในส่วนสุดท้ายของกัณฑ์ที่ 6 พรหมจาริกภัณฑ์ โดยเรื่องราวกล่าวถึงพระนางเทวธิสังกาครั้นพระเจ้าสุทัสสนจักรมีพระทัยปฏิพัทธ์อยากที่จะเอามาพระนางเทวธิสังกามาเป็นพระชายา จึงรับสั่งให้อำมาตย์ไปนำธิดาของนางปริสุทธิมาเฝ้าตน นายอำมาตย์จึงไปพบกัยยายปริสุทธิเเล้วเเจ้งเเก่ยายปริสุทธิว่า “พระราชาของเราตรัสให้หาธิดาของยายไปเฝ้า” ยายปริสุทธีจึงถามอำมาตย์ว่า “จักโปรดให้หา ไปธุระอะไร” นายอำมาตย์จึงตอบว่า “โปรดให้หาไปเพื่อทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสี” ยายปริสุทธีจึงแจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้นายอำมาตย์ว่า “บัดนี้ธิดาของเราบวชเป็นชีอยู่ในวัดปริพพาชิกาแล้ว” เมื่อได้ยินดังนั้นอำมาตย์จึงกล่าวต่อนางปริสุทธีว่า “จงบวชตามอัธยาศัยเถิด” แล้วจึงกลับไปทูลพระเจ้าสุทัสสนจักรให้ทรงทราบ เมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นจึงเห็นว่า “จงให้นางบวชรักษาศีลตามอัธยาศัยเถิด นางสึกเมื่อใดจักนำมาตั้งให้เป็นอัครมเหสีเมื่อนั้น”

ในภาพเป็นภาพพระนางเทวธิสังกาบวชเป็นชี กำลังเดินไปยังวัดปริพพาชิกา ทรงครองชุดนุงขาวห่มขาว และโกนศีรษะแบบธรรมปฎิบัติของแม่ชี

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading