วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 12)1.5

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเหตุการณ์ต่อเนื่องในตอนที่นางเทวธิสังกาทราบข่าวถึงการมาของสวามี จึงออกลาสิกขาจากการเป็นชี ภาพเขียนนี้เป็นเหตุการ์หลังจากพระเจ้าสุทัสสนจักรทรงทราบความถึงการลาสิกขาของนางเทวธิสังกา จึงสั่งให้อำมาตย์ผู้หนึ่งไปนำนางมาหา อำมาตย์จึงนำความไปแจ้งแก่นางปริสุทธี (ยายปะขาว) เมื่อทราบความดังนั้นนางปริสุทธีจึงแจ้งแก่อำมาตย์ว่า “นางผู้นั้นมิใช่ธิดาของฉัน เขาพลัดบ้านเมืองมา เดี๋ยวนี้สามีของเขามาอยู่ที่นี่ ฉันให้ไปไม่ได้” อำมาตย์จึงนำความกลับไปกราบทูลพระราชาของตน พระเจ้าสุทัสสนจักรทรงเสียพระหฤทัยยิ่ง และรับสั่งให้ยายปะขาวมาพบ แล้วจึงตรัสถามไปว่า “ยกธิดาให้กับสามีของเขาเราไม่ว่า แต่จงหาช้างม้าโคอย่างละ 100 แลทองพันลิ่ม แก้วพันดวงมาให้เรา ยายจักไม่ต้องรับอาชญา” ยายปะขาวตกใจ จึงทูลรำพันว่า “จักได้ที่ไหนมา” แล้วจึงลาแล้วกลับมาเรือน เมื่อกลับมาถึงเรือนนางจึงร้องไห้มิหยุด เห็นกระนั้นเจ้าจันทคาธจึงเข้าไปถามว่า “ยายร้องไห้ทำไมเล่า” ยายปะขาวจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าจันทคาธฟัง เมื่อสดับได้ดังนั้นเจ้าจันทคาธจึงห้ามว่า “อย่าทุกข์เลยยาย เป็นภาระของหลานเอง” ว่าแล้วเจ้าจันทคาธก็ออกจากเรือนนไป แล้วทำคอกช้าง คอกม้า คอกวัวไว้ เเล้วจึงสวมเกือกแก้ววิเศษมุ่งไปยังตระกูลฉัททันต์ นำช้างฉัททันต์มาเข้าคอกไว้ 100 แล้วไปแม่น้ำสินธุ จับม้ามาเข้าคอก 100 แล้วไปที่โคธาวรีจับโคอุสุภราชมาเข้าคอกไว้ 100 แล้วไปเวปุลลบรรพต นำแก้วมาไว้ในเรือนหนึ่งพัน แล้วไปที่ต้นหว้าทำทองชมพูนุทมาพันลิ่ม เสร็จแล้วจึงไปแจ้งเรื่องแก่ยายปะขาว เมื่อยายปะขาวได้ยินดังนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจ จึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าสุทัสสนจักรให้ทรงทราบ เมื่อพระเจ้าสุทัสสนจักรทรงสดับได้ดังนั้นจึงส่งอำมาตย์ให้ไปรับช้าง ม้า วัว และเเก้วเเหวนดังที่รับสั่งไว้ยังเรือนของยายปะขาว เมื่ออำมาตย์มาถึงจึงเปิดประตูคอกช้าง ม้า วัวๆ สัตว์เหล่านั้นบินเหาะไปป่าหิมพานต์จนหมดสิ้นเเล้ว จึงนำความกลับไปกราบทูลพระเจ้าสุทัสสนจักร เมื่อทรงทราบจึงดำริขึ้นมาว่า “บุรุษผู้นี้มีบุญมากจริงไม่ควรลงอาชญา” และทรงส่งเสมียนตราไปรับทองพันลิ่ม แก้วพันดวง เสมียนตราจึงทำตามพระประสงค์ เมื่อเสมียนเห็นทรัพย์ที่กองอยู่กระนั้น จึงได้นำความกลับมากราบทูลองค์ราชาว่า “ขอเดชะ ทองชมพูนุทและแก้วหาค่ามิได้”  กระนั้นพระเจ้าสุทัสสนจักรจึงไปทอดพระเนตรด้วยองคืเอง เมื่อทรงทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองเเล้ว จึงมีพระปีติโสมนัสยิ่ง จึงได้ตรัสชมบุญญานุภาพของเจ้าจันทคาธยิ่งนัก เเละไม่ลงอาชญากับยายปะขาว เพราะความชื่มชมในบุญญานุภาพของเจ้าจันทคาธ 

ในภาพจะเห็นคอก หรือ กรงสี่เหลี่ยมสีขาว ที่ประตูถูกเปิดออก บริเวณเบื้องหน้ามีช้างและม้าบินออกไปป่าหิมพานต์หมดสิ้น บริเวณด้านหลังมีเสนาอมาตย์ของพระญาสุทัสสนจักรที่มาตรวจดูช้าง ม้า โค อย่างละ 100

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading