วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 12)1.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรม เขียนเล่าในเหตุการณ์ตอนที่ พระเจ้าพระเจ้าสุทัสสนจักรรับสั่งให้เหล่าเสนาอมาตย์ไปดูช้าง ม้า โคทั้ง 100  ดังที่ยายปะขาวนำความมากราบทูลในบริเวณนี้มีภาษาล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “พระยาณันทกิตติใช้คนมาเอาช้างพบญ่าปริสุทธิก็บินไปเสี้ยงแล” นอกจากนี้ในส่วนของด้านบนบริเวณเหนือกลุ่มชาย (อมาตย์) 3 คน มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “พุทโธปัดตก” ซึ่งน่าจะให้ความหมายถึงคำอุทานบางอย่างที่พบเห็นในขณะนั้น

ส่วนการแต่งกายของกลุ่มเสนาทั้ง 5 คน ที่อยู่บริเวณด้านล่างของกรง  คือสวมเสื้อแขนยาว ไว้ผมทรงมหาดไทย สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกรุงเทพ ส่วนเสนาอมาตย์ที่อยู่ด้านบน นุ่งโจงกระเบน  ลายดอก สวมเสื้อแขนยาว เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000