วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 7)1.5

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเจ้าจันทคาธ ตอนเดินออกจากป่าทางทิศอุดร เมืองปาตลีบุตร เพื่อตามหานางเทวธิสังกาผู้เป็นชายา ครั้นมาถึงที่แห่งหนึ่งเจาจันทคาธแลเห็นครุฑและนาคกำลังสู้รบกัน ภาพเขียนบริเวณนี้มีภาษาล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “พุทโธคุดกินงู” แปลได้ว่า “เวรกรรมพญาครุฑกัดพญานาค”

เจ้าจันทคาธสวมเสื้อแขนยาวคอตั้งสีเข้มมีผ้ามาคล้องไหล่ สวมโจงกระเบนด้วยผ้าลายดอก ไว้ผมทรงมหาดไทย และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels