วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 7)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรม เขียนภาพในตอนเจ้าจันทคาธกำลังขึ้นฝั่ง หลังจากเดินทางไปยังเมืองกาสี เกิดพายุพัดกระหน่ำทำให้เรือพระที่นั่งโดนพายุพัดจนเรือแตก ในบริเวณนี้มีบันทึกเป็นภาษาล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “จันทคาธออกน้ำได้แล” ในภาพเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าจันทคาธทรงถอดฉลองพระองค์ที่เปียกแขวนไว้ที่ต้นไม้ ลักษณะกำลังบิดสนับเพลาให้แห้ง เผยให้เห็นลายสัก หรือ ลายสับหมึก หรือ สักขายลาย (สักเตี่ยวก้อม) ตั้งแต่บริเวณท้องน้อยจนถึงหัวเข่า รูปแบบลวดลายของสัตว์ในป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ชายชาวไทยวน และชาวไทลื้อในแถบนี้นิยมกัน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000