วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 7)1.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมภาพนี้ เป็นเขียนบริเวณฝาผนังถัดขึ้นมาบริเวณข้างประตู เขียนภาพเจ้าจันทคาธขณะกำลังร่ำไห้ถึงนางเทวธิสังกา โดยบริเวณนี้มีบันทึกเป็นภาษาล้านนา หรือ ตัวเมืองล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “จันทคาธไห้หานางเทวธิสังกา” กล่าวถึงรูปแบบการแต่งกายของเจ้าจันทคาธ คือ ใส่เสื้อแขนยาวคอตั้งสีเข้ม มีผ้าคล้องไหล่ สวมโจงกระเบนด้วยผ้าลายดอก ไว้ผมทรงมหาดไทย ไม่สวมรองเท้า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000