วัดหนองบัว ทิศตะวันตก(1.2)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณด้านบนสุด เขียนภาพพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ โดยเขียนไว้ข้างละสองพระองค์ ซึ่งหากนับรวมพระประธานเป็นองค์ที่ห้า จึงหมายถึงพระเจ้าห้าพระองค์ในภัทรกัปป์ หรือ กัปป์ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น อดีตพระพุทธเจ้าสามพระองค์ คือ พระกุกกุสันธะ พระโกนาคม และพระกัสสปะ เเละพระพุทธเจ้าในปัจจุบันหนึ่งพระองค์ คือ พระโคตมะ และพระพุทธเจ้าในอนาคตอีกหนึ่งพระองค์ คือ พระศรีอาริยเมตไตรย บริเวณด้านหลังของพระเจ้าห้าพระองค์เขียนภาพทิวทัศน์ของดอยสิงคุตตระ (สิงหกุตตระ) อันประเสริฐ มีต้นไม้นิโครธ เเละสัตว์นานาชนิดอยู่อาศัย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading