วัดหนองบัว ทิศตะวันตก(1.1)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในช่องกลาง ด้านหลังพระประธาน สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนด้านบนและส่วนด้านล่าง ส่วนด้านบนเขียนภาะพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ โดยเขียนไว้ข้างละสององค์ รวมพระประธานเป็นองค์ที่ห้า ซึ่งน่าจะหมายถึง พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ในภัทรกัปป์ หรือ กัปป์ปัจจุบัน แบ่งเป็น อดีตพุทธเจ้าสามพระองค์ คือ พระกุกกุสันธะ พระโกนาคม และพระกัสสปะ และองค์ปัจจุบัน คือ พระโคตมะ และอนาคต คือ พระศรีอาริยเมตไตรย ด้านหลังเขียนภาพทิวทัศน์ของดอยสิงคุตตระ (สิงหกุตตระ) อันประเสริฐ มีต้นไม้นิโครธต้นหนึ่ง มีสัตว์นานาชนิดอยู่อาศัย ส่วนด้านล่างเขียนภาพขนาดใหญ่ขนาดเท่าคนจริง น่าจะเป็นรูปพระดาบส หรือ พระฤๅษี  ในที่นี้น่าจะรวมพระประธานที่เคยเป็นพระฤๅษีมาก่อน ที่นับเป็นองค์ที่ห้าคั่นอยู่ด้วย และยังเขียนภาพตารปัตรคั่นระหว่างกลางพระดาบส ซึ่งเป็นเครื่องอัฐบริขารอันเกิดในดอกบัวทั้งห้าถวายเป็นทานแก่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในมหาภัทรกัป
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
ขนาดของทั้งฝาผนัง วัดขอบด้านล่างถึงด้านบน ขนาด 494 x 930 เซนติเมตร
DIGITAL SIZE:
000