วัดหนองบัว ทิศตะวันตก(1.0)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันตก (พระประธาน) พระประธานที่ประดิษฐานในวิหารแห่งนี้ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปกกรมแบบสกุลช่างไทลื้อ ด้านหลังพระประธานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระพุทธประวัติ แบ่งออกได้เป็น 3 ช่อง โดยมีเสาของพระวิหารเป็นตัวกำหนด ดังนี้ ช่องกลางหลังพระประธานด้านบนเขียนภาพพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ด้านล่างเขียนภาพพระดาบส หรือ พระฤๅษีสี่ตน อีกสองช่องทั้งด้านซ้ายและขวา ด้านบนเขียนภาพพระสงฆ์ขนาดใหญ่ ส่วนด้านล่างเขียนภาพชาวบ้านในอิริยาบทต่างๆ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
ขนาดของทั้งฝาผนัง วัดขอบด้านล่างถึงด้านบน ขนาด 494 x 930 เซนติเมตร
DIGITAL SIZE:
000