วัดหนองบัว ทิศตะวันตก(1.0)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันตก ภาพเขียนในฝาผนังทิศนี้อยู่บริเวณด้านหลังพระประธานในพระวิหาร องค์พระพระพุทธรูปสร้างด้วยปูนปั้น ปางมารวิชัย ศิลปกกรรมสกุลช่างไทลื้อ 

เรื่องราวในฝาผนังเขียนทิศนี้เขียนเรื่องราวในพระพุทธประวัติ แบ่งออกเป็น 3 ช่อง โดยมีเสาของพระวิหารเป็นตัวกำหนด ประกอบด้วย ผนังช่องกลางด้านหลังพระประธาน บริเวณด้านบนเขียนภาพพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ถัดมาเป็นภาพเขียนบริเวณด้านล่างเขียนภาพพระดาบส หรือ พระฤๅษีสี่ตน ส่วนผนังด้านซ้ายและขวา บริเวณด้านบนเขียนภาพพระสงฆ์ขนาดใหญ่ เเละด้านล่างเขียนภาพชาวบ้านในอิริยาบทต่างๆ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading