วัดพระธาตุช้างค้ำ ทิศเหนือ 1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เนื่องจากพระวิหารของวัดช้างค้ำ หันหน้าด้านทางเข้าไปทางทิศใต้ ฝาผนังด้านทิศเหนือจึงเป็นฝั่งพระประธาน พระประธานมีนามที่เรียกกันว่า “พระเจ้าหลวง” น่าจะจะสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในปีใด โดยจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปแบบล้านนาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน จึงอาจกำหนดอายุได้ว่าอยู่ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 (ช่วง พ.ศ. 2050 – 2099) ส่วนงานช่างที่ปรากฏในปัจจุบัน อาจเป็นงานซ่อมที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เจ้าพระยาพลเทพฤาชัยได้ปฏิสังขรณ์วัดนี้เมื่อปี พ.ศ. 2091
   พระเจ้าหลวงเป็นพระประธานขนาดใหญ่ มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.50 เมตร สูง 6 เมตร สร้างด้วยปูนปั้นและลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยแบบวีราสนะ (ขัดสมาธิราบ) พระพักตร์ (หน้า) กลม พระรัศมีเป็นทรงเปลวไฟ พระขนง (คิ้ว) โก่ง พระนาสิก (จมูก) โด่งค่อนข้างงุ้ม แย้มพระโอษฐ์ (ยิ้ม) พระวรกายล่ำสัน ทรงครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี (ท้อง) ปลายแยกออกจากกันเป็นรูปหางปลา มีการประดับลวดลายที่ชายสังฆาฏิ
   จิตรกรรมฝาผนังด้านเหนือหรือฝั่งด้านพระประธาน ฝาผนังด้านนี้ มีการเขียนจิตรกรรมไว้เต็มทั้งฝาผนัง 
จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศเหนือเขียนเรื่องราวดังนี้ ผนังกลางด้านหลังพระประธาน เขียนภาพพระสัมมาพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยเรียงเป็นแถว มีทั้งหมด 6 แถว แถวบนสุดมีภาพพระสัมมาพระพุทธเจ้าทั้งหมด 10 พระองค์ ที่เหลืออีก 5 แถวนั้น มีภาพพระสัมมาพระพุทธเจ้าแถวละ 14 พระองค์ ด้านล่างบริเวณเสาฝั่งขวา เขียนเป็นภาพพระสัมมาพระพุทธเจ้าและเทวดา และด้านล่างบริเวณเสาฝั่งซ้ายเขียนเป็นภาพเทวดา ส่วนผนังเล็กเบื้องซ้ายและขวาของพระประธาน ภาพจิตรกรรมลบเลือนลางจนมิสามารถเห็นรายละเอียดเรื่องราวได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_01
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels