วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันตก 5.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมอยู่บริเวณเหนือประตูฝั่งขวาน่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่   พระเจ้าวิเทหราชทรงทดลองสติปัญญามโหสถด้วยการตั้งปัญหา ต่างๆก็ปรากฏว่า มโหสถแก้ปัญหาได้ทุกครั้ง เช่น เรื่องท่อนไม้ ที่เกลาได้เรียบเสมอกัน พระเจ้าวิเทหราชทรงตั้งคำถามว่า ข้างไหนเป็นข้างปลาย ข้างไหนเป็นข้างโคน มโหสถก็ใช้วิธีผูกเชือก กลางท่อนไม้นั้น แล้วหย่อนลงในน้ำ ทางโคนหนักก็จมลง ส่วนทาง ปลายลอยน้ำ เพราะน้ำหนักเบากว่าไม้ มโหสถก็ชี้ได้ว่า ทางไหน เป็นโคนทางไหนเป็นปลาย รูปแบบของจิตรกรรมสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย รวมถึงมีการนำศิลปกรรมรูปแบบของจีนนำมาใช้ ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงราวรัชกาลที่ 3 และนำมาผสมผสานกับรูปแบบของท้องถิ่นเมืองน่าน

ในภาพจิตรกรรมจะเป็นภาพมโหสถในสภาพเปลือยที่ศีรษะอยู่ในน้ำ อยู่กลางสำเภาออกไปกลางแม่น้ำ เพื่อหาว่าท่อนไม้ ที่เกลาได้เรียบเสมอกันข้างไหนเป็นข้างปลาย ข้างไหนเป็นข้างโคน จะเห็นได้ถีงรูปแบบของจิตรกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่นิยมนำรูปแบบศิลปกรรมจีนมาใช้เป็นอย่างมากช่วงยุคราวรัชกาลที่ 3 และรวมถึงรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย นำมาผสมผสานกับรูปแบบของพื้นเมืองน่านในยุคนั้น  อย่างเช่นเรือที่ปรากฎในภาพก็เป็นเรือสำเภาของจีน รวมถึงการแต่งกายนั้นเป็นแบบของชาวจีนยุคราวรัชกาลที่ 3 เช่นกัน ชายที่ยืนท้ายเรือ มีการแต่งกายแบบชายชาวจีนในยุคนั้นคือใส่เสื้อตัวหลวมแขนกว้างยาวมีผ้าคาดเอว นุ่งกางเกงสี่ส่วนตัวหลวมสวมหมวกแบบที่ชาวจีนนิยมใช้ ส่วนมโหสถเห็นเปลือยกายหันหลัง เพื่อห้อยท่อนไม้ลงไปในน้ำ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_96
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels