วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันตก 4.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมครึ่งล่างเป็นเรื่องราวที่มาตุลีจึงพาพระเนมิราชไปดูนรกก่อนไปสวรรค์ เมื่อไปถึงพระองค์พบแต่ความเจ็บปวดความน่ากลัวทำให้พระองค์ระลึกว่าต้องไม่ประพฤติชั่ว ทำให้พระเนมิราชเมื่อกลับมายังโลกมนุษย์พระองค์ทรงนำสิ่งที่เจอไปเล่าให้ประชาชนในเมืองมิถิลาฟัง ทำให้ประชาชนรักในการทำความดีซึ่งเป็นผลให้เมืองนี้มีความสุขต่อๆมา จิตรกรรมในบริเวณนี้ที่เหลือทั้งสองด้านของธรรมาสน์ เป็นเรื่องราวของนรกในขุมต่างๆ ที่เห็นชัดเจนเป็นจิตรกรรมด้านขวาของธรรมาสน์ ที่เป็นเรื่องราวเริ่มตั้งแต่ยมฑูตนำผู้ตายลงมาให้ พญายมหรือมัจจุราชหรือพระยม เป็นผู้พิจารณาและตัดสินในบาปบุญแก่ผู้ตาย ถ้าผู้ตายนั้นสร้างแต่บุญก็ให้นำไปสู่สวรรค์ แต่ถ้าผู้ตายนั้นกระทำแต่บาปก็ให้ไปลงนรก ตามขุมต่างๆที่ให้สาสมกับบาปที่ผู้นั้นได้กระทำไว้ และด้านล่างเป็นภาพคนที่ได้กระทำบาปไว้และถูกลงทัณฑ์ในนรก ซึ่งเค้าโครงรูปแบบเช่นนี้ ก็ปรากฎเช่นเดียวกันที่จิตรกรรมวัดภูมินทร์ฝาผนังฝั่งทิศตะวันตก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_89
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels