วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันตก 2.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมที่อยู่บริเวณกลางผนังฝั่งขวา น่าจะเป็นที่ประทับของเจ้าโปลชนก มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย นำมาผสมผสานกับรูปแบบของพื้นเมืองน่านในยุคนั้น ส่วนการแต่งกายแบบชาวจีนยุคราวรัชกาลที่ 3 ที่นิยมนำรูปแบบศิลปกรรมจีนมาใช้เป็นอย่างมาก การแต่งกายของเจ้าโปลชนกเป็นแบบขุนนางชาสจีนถือหอกยาว รวมถึงคนที่นั่งคุกเข่าด้านหน้ามีรูปแบบที่คล้ายกัน กลุ่มทหารชายด้านหลังและด้านหน้าปราสาทแต่งกายใส่เสื้อตัวหลวมแขนกว้างยาวมีผ้าคาดเอว ทำผมเป็นรวบเป็นมวยไว้ ส่วนกลุ่มชายที่นั่งในศาลาด้านหน้าใส่เสื้อตัวหลวมแขนกว้างยาวมีผ้าคาดเอว สวมหมวกปีกกว้างแบบที่ทหารชาวจีนนิยมใช้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_78
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels