วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันตก 2.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมกองทัพเมืองมิถิลา ที่ออกมาต่อสู้กับกองทัพของเจ้าโปลชนก ตรงกลางน่าจะเป็นพระเจ้าอริฏฐชนกออกมาสู้รบด้วยพระองค์เอง ในท่าทางยิงธนูอยู่บนหลังม้า เครื่องทรงของพระเจ้าอริฏฐชนก สังเกตได้จากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย รวมถึงมีการนำศิลปกรรมรูปแบบของจีนนำมาใช้ ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงราวรัชกาลที่ 3 และนำมาผสมผสานกับรูปแบบของท้องถิ่นเมืองน่าน คือเปลือยอกสวมพระชฎา มีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก สวมกรองศอและอินทรธนู มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน และนุ่งผ้าโจงกระเบน พลทการด้านหน้ามีการแต่งกายแบบชาวจีนยุคนั้นคือราวรัชกาลที่ 3 ที่นิยมนำรูปแบบศิลปกรรมจีนมาใช้เป็นอย่างมาก การแต่งกายของชาวจีนนั้นคือ ใส่เสื้อตัวหลวมแขนกว้างยาวมีผ้าคาดเอว นุ่งกางเกงสี่ส่วนตัวหลวมสวมหมวกแบบที่ชาวจีนนิยมใช้ ส่วนทหารด้านข้างมีการแต่งกายแบบชาวจีนยุคนั้นคือราวรัชกาลที่ 3 ที่นิยมนำรูปแบบศิลปกรรมจีนมาใช้เป็นอย่างมาก รวมถึงการแต่งกายแบบของชาวจีนด้วยเช่นกันคือ ใส่เสื้อสีแดงตัวหลวมแขนกว้างยาวมีผ้าคาดเอว นุ่งกางเกงสี่ส่วนตัวหลวมสวมหมวกทรงกลมที่มีสีขาวสลับแดง ด้านหลังเหล่าทหารแต่งกายแบบชาวจีนยุคนั้นคือราวรัชกาลที่ 3 ที่นิยมนำรูปแบบศิลปกรรมจีนมาใช้เป็นอย่างมาก การแต่งกายของชาวจีนนั้นคือ ใส่เสื้อตัวหลวมแขนกว้างยาวมีผ้าคาดเอว นุ่งกางเกงสี่ส่วนตัวหลวมสวมหมวกทรงกลมสีแดงแบบที่ชาวจีนนิยมใช้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_80
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels