วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันตก 2.9

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพรายส่วนของขบวนเรือของพระมหาชนก ที่อยู่บริเวณตั้งแต่บริเวณเสาที่ 5 และบนผนังที่ 5 จะเห็นได้ถีงรูปแบบของจิตรกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่นิยมนำรูปแบบศิลปกรรมจีนมาใช้เป็นอย่างมากช่วงยุคราวรัชกาลที่ 3 และรวมถึงรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย นำมาผสมผสานกับรูปแบบของพื้นเมืองน่านในยุคนั้น  อย่างเช่นเรือที่ปรากฎในภาพก็เป็นเรือสำเภาของจีน รวมถึงการแต่งกายนั้นเป็นแบบของชาวจีนยุคราวรัชกาลที่ 3 เช่นกัน หญิงคนกลางที่ยืนในท่าทางบัญชาการอยู่บนเรือ มีการแต่งกายแบบหญิงชาวจีนในยุคนั้นคือ ใส่ชุดเสื้อยาวกระโปรงติดกันแขนยาวหลวม และมีเสื้อคลุมตัวนอกอีกชั้น ทำผมมวยทรงสูงปล่อยผมยาวด้านหลังแบบหญิงชาวจีนที่นินมในยุคนั้น ด้านหน้าและหลังของเรือ มีเหล่าพลทหารที่มีการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากการแต่งกายของจีนเช่นกันคือ ใส่เสื้อตัวหลวมแขนกว้างยาวมีผ้าคาดเอว นุ่งกางเกงสี่ส่วนตัวหลวมสวมหมวกแบบที่ชาวจีนนิยมใช้ ส่วนมหารอีกสี่คนที่นั่งกลางลำเรือมีการแต่งกายที่ดูคล้ายชุดทหารของชาวตะวันตก แต่มิสามารถระบุได้ชัดเจนเนื่องจากภาพจิตรกรรมเสียหาย ส่วนภาพจิตรกรรมถัดไปทางขวาน่าจะเป็นขบวนเรือของพระมหาชนก แต่ภาพจิตรกรรมเสียหายค่อนข้างมากมิสามารถเห็นรายละเอียดได้ ด้านล่างเขียนเป็นภาพเกลียวคลื่นขนาดใหญ่ในมหาสมุทร มีปลาแหวกว่ายเป็นจำนวนมาก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_83
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels