วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันตก 1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านบนขวาน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหน้าปราสาทเมืองพาราณสี ที่พระเจ้ากาสิกราชพร้อมพระมเหษีประทับอยู่ภายในปราสาท ด้านหน้าน่าจะเป็นตอนที่เหล่าก็ให้บรรดาพราหมณ์ อมาตย์และที่ปรึกษาทั้งหลายมา เพื่อปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับพระเตมีย์ ปราสาทเมืองพาราณสี รูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทเมืองสีพี ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย นำมาผสมผสานกับรูปแบบของพื้นเมืองน่านในยุคนั้น คือเป็นจั่วแหลมซ้อนกันสามชั้นมียอดปราสาท ที่ไม่ปรากฎในรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมของเมืองน่าน

เครื่องทรงของพระเจ้ากาสิกราชพร้อมพระมเหษีที่ประทับอยู่ภายในปราสาท ที่สามารถเห็นได้คือสามพระชฎายอดแหลม ที่น่าจะมีรูปแบบศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่นกัน ส่วนเครื่องทรงที่เหลือนั้นมิสามารถเห็นได้ เนื่องจากจิตรกรรมเสียหายค่อนข้างมาก ส่วนบรรดาพราหมณ์ อมาตย์และที่ปรึกษาทั้งหลายมิสามารถเห็นการแต่งกายได้ชัดเจน เนื่องจากจิตรกรรมเสียหายค่อนข้างมาก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_72
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels