วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

จิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันตก จิตรกรรมทิศนี้เป็นเช่นเดียวกับฝาผนังทิศอื่นๆ ที่เสียหายลบเลือนไปส่วนมาก แต่ยังสามารถที่จะพอเห็นรายละเอียดได้บ้าง จิตรกรรมในทิศนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ช่องผนัง แต่ลบเลือนเสียหายในผนังช่องที่สาม จึงทำให้เหลือจิตรกรรมเพียงห้าช่อง จิตรกรรมฝาผนังฝั่งนี้เป็นเรื่องทศชาติชาดก “ทศชาติชาดก” เป็นชาดกที่สำคัญกล่าวถึง 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์ คำว่า ชาตก หรือ ชาดก แปลว่า ผู้เกิด คือเล่าถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงเวียนว่ายตายเกิด ถือเอากำเนิดในชาติต่างๆ ได้พบปะผจญกับเหตุการณ์ดีบ้างชั่วบ้าง แต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย

โดยจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันตกเริ่มเล่าเรื่องราวตั้งแต่ ฝาผนังช่องแรกนับจากทางเข้าวิหาร ต่างจากฝาผนังฝั่งทิศตะวันออก ที่เล่าเรื่องจากด้านหน้าวิหารไปจนถึงด้านในข้างพระประธาน เริ่มที่ช่องแรกเป็นจิตรกรรมเรื่องเตมีย์ชาดก ช่องที่ 2 เป็นจิตรกรรมเรื่องมหาชนกชาดก ช่องที่ 3 จิตรกรรมถูกลบเลือนหายไปทั้งช่อง ช่องที่ 4 ช่องนี้ตรงกับธรรมาสน์เป็นจิตรกรรมเรื่องเนมิราชชาดก ช่องที่ 5 ช่องนี้ตรงกับประตูทางออกวิหารฝั่งนี้ จิตรกรรมลบเลือนไปส่วนมากจึงทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นชาดกเรื่องใด ส่วนจิตรกรรมช่องในสุดข้างพระประธานเป็นพุทธประวัติตอนตรัสรู้ และจิตรกรรมบริเวณจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันตกนี้เช่นเดียวกัลฝาผนังด้านอื่นๆ คือมีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย นำมาผสมผสานกับรูปแบบของพื้นเมืองน่านในยุคนั้น ที่น่าจะเป็นช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 24 คือในช่วงของรัชสมัย รัชกาลที่ 3 เนื่องจากมีรูปแบบของจิตรกรรมมีศิลปกรรมแบบจีนปรากฎอยู่ด้วยกันค่อนข้างมาก เพราะเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงนั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_70
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels