วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 6.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

จิตรกรรมช่องที่ 6  จิตรกรรมในช่องนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณเสาที่ 5 และผนังระหว่างเสาที่ 5 และเสาที่ 6 จากด้านในสุด เป็นจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายของทศชาติหรือพระเจ้าสิบชาติ จิตรกรรมในช่องนี้มีสภาพเช่นเดียวกับจิตรกรรมทุกผนังคือ เสียหายค่อนข้างมากจิตรกรรมเหลือเพียงครึ่งบนของผนังเท่านั้น จึงเป็นการลำบากที่จะสามารถอ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ในจิตรกรรมได้ทั้งหมด ซึ่งในบริเวณนี้เป็นกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ เป็นกัณฑ์สุดท้ายของพระเวสสันดรชาดก ซึ่งในอดีตผนังของพระวิหารมาจบที่ผนังนี้ ต่อมาในสมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน ในช่วงปี พ.ศ.2462 ถึง พ.ศ.2474 ได้ทำการบูรณะพระวิหารวัดช้างค้ำ และได้ทำการขยายพระวิหารออกมาอีกหนึ่งช่วงเสา เพื่อให้พระวิหารมีความกว้างมากยิ่งขึ้น

ความเดิมในกัณฑ์นี้มีว่า กล่าวถึงพระเวสสันดรได้รับคำทูลเชิญให้ลาผนวช (สึก) เพื่อรับราชสมบัติและให้ทำพิธีราชาภิเษกในบริเวณพระอาศรมแล้วจึงทรงช้างปัจจัยนาคเดินทางกลับนครสีพี บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่เคยได้อาศัยร่มบารมี คุ้มครองป้องกันอันตรายภัยพิบัติต่างพากันเศร้าโศกเสียใจ เมื่อพระเวสสันดรกลับมาครองพระนครก็มี ห่าฝนสัตตรัตนมาศตกไปทั่วพระนคร ให้เป็นทานแก่ชนทั้งหลาย พระเวสสันดรครองนครสีพีจนพระชนมายุ 120 พรรษา ก็สวรรคตไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_61
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels