วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 6.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมกลับมาเล่าเรื่องที่บริเวณส่วนล่างของเสาที่ 5 น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่พระเวสสันดรทรงทำพิธีราชาภิเษกถวายมุรธาภิสัตวารีด้วยสังข์ทั้ง 3 คีอ สังข์ทักษิณาวรรต สังข์สุวรรณ สังข์หิรัญ ได้กลับขึ้นครองราชสมบัติดังเดิมแล้ว ทรงโปรดให้จตุรงคเสนาเล่นมหรสพเป็นการสมโภช 3 วัน ในภาพยังพอสามารถเห็นพระเวสสันดรและพระนางมัทรีประทับอยู่ภายในปราสาทเมืองสีพี ด้านหน้ามีเหล่าเสนาอมาต์เข้าเฝ้าเป็นจำนวนมาก รูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทเมืองสีพี ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย นำมาผสมผสานกับรูปแบบของพื้นเมืองน่านในยุคนั้น คือเป็นจั่วแหลมซ้อนกันสามชั้นมียอดปราสาท ที่ไม่ปรากฎในรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมของเมืองน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_66
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels