วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 6.9

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านล่างของผนังระหว่างเสาที่ 5 และเสาที่ 6 จากด้านในสุด จิตรกรรมในช่องนี้มีสภาพเช่นเดียวกับจิตรกรรมทุกผนังคือ เสียหายค่อนข้างมากจิตรกรรมเหลือเพียงครึ่งบนของผนังเท่านั้น จึงเป็นการลำบากที่จะสามารถอ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ในจิตรกรรมได้ทั้งหมด ซึ่งในบริเวณนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ หลังจากที่พระเวสสันดรได้กลับขึ้นครองราชสมบัติดังเดิมแล้ว ทรงโปรดให้จตุรงคเสนาเล่นมหรสพเป็นการสมโภช 3 วัน ในภาพจิตรกรรมบริเวณนี้ตือบริเวณกลางล่างที่เป็นการฟ้อนรำในงานเฉลิมฉลอง

ในภาพจะเหลือเห็นชาย 3 คนที่ฟ้อนร่ายรำในการเฉลิมฉลอง คนหน้าเป็นชายชาวจีนอยู่ในท่าทางฟ้อนรำ มีการแต่งกายแบบชาวจีนยุคนั้นคือราวรัชกาลที่ 3 ที่นิยมนำรูปแบบศิลปกรรมจีนมาใช้เป็นอย่างมาก การแต่งกายของชาวจีนนั้นคือ ใส่เสื้อตัวหลวมแขนกว้างยาวมีผ้าคาดเอว นุ่งกางเกงสี่ส่วนตัวหลวมสวมหมวกปีกกว้างแบบที่ชาวจีนนิยมใช้ ส่วนชายคนด้านหลังเป็นชายชาวไทยในท่วงท่านั่งชันเข่าฟ้อนนกยูง มีการแต่งกายแบบชายไทยภาคกลางคือ เปลือยอกนุ่งโจงกระเบนไว้ทรงผมที่เรียกว่า “ทรงมหาดไทย” ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว และไม่สวมรองเท้า ส่วนชายคนขวาภาพจิตรกรรมเหลือแต่ลายเส้นน่าจะเป็นการฟ้อนดาบ ที่เป็นการฟ้อนอย่างหนึ่งที่นิยมในหมู่ชาวไทยวนของล้านนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_69
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels